Røde partier har forbudt dobbeltmandater - som udgangspunkt

Mens det i blå blok er ok at sidde i både byråd og i Folketinget, er det kun i helt særlige tilfælde, at de røde partier tillader det.

25 folketingspolitikere sidder i dag også i byråd rundt omkring i Danmark. (© DR)

En lang række politikere med plads i både byråd og Folketinget har indtægter, der svarer til en ministerløn.

Ifølge ugebrevet A4 findes der næsten kun borgerlige politikere på listen, og det skyldes ganske enkelt, at de røde partier ikke tillader såkaldte dobbeltmandater.

I enkelte tilfælde gives der dog dispensation fra partilovene.

Lex Erhard Jakobsen

Siden 1973 har dobbeltmandater været forbudt hos Socialdemokraterne.

Socialdemokraternes forbud omtales ofte som en "lex Erhard Jakobsen".

Erhard Jakobsen er eftersigende manden bag S-forbuddet mod dobbeltmandater.

Den socialdemokratiske Gladsaxe-borgmester sad også i Folketinget, da han i 1973 udløste det berømte jordskredsvalg ved at udeblive fra en afstemning om en ny ligningslov.

Han var løbet tør for benzin på vejen ind til Folketinget, lød forklaringen.

Til det efterfølgende valg stiftede den farverige politiker partiet Centrum-Demokraterne. Han opgav året efter borgmesterposten, som han havde haft siden 1958.

S åbnede op i 2013

I forbindelse med kommunalvalget i 2013 begyndte Socialdemokratiet dog så småt at åbne op for dobbeltmandater.

Her tillod partiet, at John Dyrby Paulsen kunne stille op til byrådet i Slagelse, og at Torben Hansen kunne gøre det samme i Randers.

Dengang slog Socialdemokraternes partisekretær, Lars Midtiby, fast, at det beror på en konkret vurdering fra hovedbestyrelsens side, når et dobbeltmandat skal tillades.

EL: Det er uholdbart

SF har givet dispensation til Pernille Vigsø Bagge, der for øjeblikket sidder i både Folketinget og Vesthimmerland byråd.

Hun genopstiller ikke til Folketinget, og det gør Enhedslistens ene dobbeltmandat, Per Clausen, heller ikke.

Han har tidligere erkendt, at det er "arbejdsmæssigt og tidsmæssigt" uholdbart både at sidde i Folketinget og i byrådet i Aalborg.

Ekspert: Et demokratisk problem

En række eksperter har kritiseret, at folketingsmedlemmer også stiller op til kommunalvalget. I 2013 sagde samfundsforsker Helene Helboe Pedersen fra Aarhus Universitet følgende til DR Nyheder:

- Jeg tvivler på, at man kan være til stede lige meget i byrådet og på Christiansborg og stadig sætte sig ordentligt ind i komplicerede sager. Og det er ikke i orden ud fra et demokratisk synspunkt, siger Helene Helboe Pedersen, samfundsforsker på Aarhus Universitet.

Det er især arbejdsbyrden, som Helene Helboe Pedersen mener, overstiger, hvad en enkelt politiker kan overkomme.

Facebook
Twitter