Rønn vil ikke af med FN-konvention

Selv om den har givet integrationsminister Birthe Rønn Hornbech massive problemer, vil hun ikke af med FN-konventionen, der giver statsløse ret til statsborgerskab.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har nu frqa Folketingets talerstol afvist at opsige FN-konventionen. (Foto: DR © DR)

Vi må leve med FN-konventionen om at statløse skal have indfødsret. Det har integrationsminister Birthe Rønn Hornbech netop sagt til Folketinget.

- Det er regeringens indstilling, at vi må efterleve konventionen, så længe et flertal i Folketinget ønsker det, sagde Birthe Rønn Hornbech.

Det er Dansk Folkeparti, der ønsker FN-konventionen opsagt.

- FN optræder som en pave-magt, sagde Søren Krarup.

Stødende elementerMen det er Birthe Rønn Hornbech ikke enig i. Til gengæld mener hun, at der er mange stødende elementer i konventionen. Den siger, at kun hvis man har fået en dom på mere end fem års fængsel, skal man ikke have statsborgerskab.

- Det betyder, at der skal ganske grov kriminalitet til, sagde Birthe Rønn Hornbech.

På den baggrund opfordrer hun ikke mindst Socialdemokratiet til at deltage i en debat om konventionen.

- Jeg vil gerne have med herfra, om et flertal i Folketinget fortsat ønsker at konventionen skal gælde som den er, sagde Birthe Rønn Hornbech.

RetssikerhedsbristKaren Klint fra Socialdemokratiet gjorde opmærksom på, at Folketinget ikke ser sagerne, når Integrationsministeriet giver afslag på en afsøgning om indfødsret.

- Det er Folketinget, der har ansvaret for sagerne - og det er Folketinget, der har besluttet proceduren. Så hvis Folketinget vil se alle sager, må de sige til. Der er en retssikkerhedsmæssig brist i det her, sagde Birthe Rønn Hornbech.