Rohde: 'Radio- og tv-nævnet tror, de er givet af Gud'

Radikal medieordfører kritiserer Radio- og TV-nævnets svar på spørgsmål fra byderne.

Jens Rohde (B) fortsætter sin kritik af Radio- og TV-nævnets afgørelse. (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

Radio- og tv-nævnet har i dag svaret på spørgsmål fra de tre bydere på den dab-kanal, som bekendt blev tilkendt Radio Loud.

Ikke færre end 86 spørgsmål skulle nævnet besvare, og af svarerne, der er offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, fremgår det, at nævnet ikke finder grund til at ændre deres afgørelse på baggrund af spørgsmålene.

- Nævnet medgiver, at der kunne have været anvendt en mere matematisk korrekt metode, lyder det imidlertid.

Men Radio- og tv-nævnet er ikke færdige med at svare på spørgsmål om dab-kanalen. På tirsdag skal nævnets medlemmer stille for Folketingets medieordførere. Derfor mener medieordfører for De Radikale Jens Rohde, at nævnet lidt for tidligt har frikendt sig selv.

Radio24Syv sendte for sidste gang i går, den 31. oktober 2019. (© dr)

- Jeg mener, at det er lige lovligt kækt, at Radio- og tv-nævnet konkluderer, at der ikke er begået fejl, når der er en lang række partier i Folketinget, der endnu ikke har fået svar på de spørgsmål, de har stillet. Jeg har selv stillet 35 spørgsmål til afgørelsen, de endnu ikke har svaret på, siger Jens Rohde til DR Nyheder og fortsætter:

- Det kan ikke nytte noget, at man har et nævn, der tror, at de er givet af Gud. Det er arrogant.

Jens Rohde indrømmer, at han med sine udtalelser udfordrer armslængdeprincippet, ligesom han understreger, at han endnu ikke har læst dagens fulde svar fra Radio- og tv-nævnet, så han udtaler sig udelukkende om det forhold, at nævnet frikender sig selv.

Minister: Sagen skal håndteres korrekt

Radio- og tv-nævnet skriver videre på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, at man ser frem til at svare på spørgsmål om beslutningen, "som er truffet ud fra politisk fastsatte kriterier i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet".

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn har ikke ønsket at stille op til interview med DR Nyheder. Han er i stedet vendt tilbage med en skriftlig kommentar til dagens afgørelse fra nævnet.

- Jeg håber inderligt, at alle parter bakker op om, at vi i fællesskab får håndteret denne sag korrekt. Er noget ukorrekt eller forkert besvaret, så skal det påpeges og udbedres. Ingen tvivl om det. Men jeg kan i sagens natur ikke gøre noget ved, hvis spørgerne ikke har fået netop det svar, de håbede på, skriver han blandt andet.

Det er selvfølgelig rart at læse

Radio- og tv-nævnets afgørelse har været genstand for heftig debat, efter at det blev offentliggjort, at Loud vandt udbuddet over Radio24syv, som har sendt de seneste otte år.

Kanaldirektør for Radio Loud, Ann Lykke Davidsen, siger i et interview med DR Nyheder, at hun er glad for nævnets svar i dag.

- For vores vedkommende har det været rart, at stenene er blevet vendt, spørgsmålene er blevet stillet, og at Radio- og tv-nævnet nu kommer frem og igen kommer med den her sammenfatning, som er deres konklusion.

- Der har været rigtigt mange følelser på spil, og det er fair at stille spørgsmål ved processer, og igen har Radio- og tv-nævnet lavet deres konklusion, der kommet ud i dag, som må siges at være ret endelig. Det er selvfølgelig rart at læse, siger hun.

Kammeradvokaten offentliggjorde i går et notat, hvoraf det fremgår, at Radio- og tv-nævnet godt kan frikende sig selv. Hvis byderne har yderligere klager, de ønsker at gå videre med, skal det ske via domstolene.

Kritikken fortsætter

Radio24syv og flere partier i Folketinget har desuden undret sig over, at Loud kunne vinde udbuddet om en landsdækkende kanal med et bud, der kun garanterer dækning i 82 procent af Danmark.

Nævnet skriver, at landsdækkende i udbuddet er defineret ved enten at sende via dab-blok 1 eller dab-blok 2. De dækker henholdsvis 82 procent og 97 procent af landet.

Flere hundrede lyttere var mødt frem foran Radio24Syv i går, den 31. oktober, da radioen sendte for sidste gang. (© dr)

Desuden har Radio24syv betvivlet kompetencerne hos ansatte og ledere hos Loud, men her er der heller ikke noget at komme efter.

- Nævnet finder derfor fortsat, at det er realistisk, at Loud vil opfylde minimumkravene til public service-virksomhed, skriver nævnet.

Sådan svarer nævnet på fem kritikpunkter

 • Her er et overblik over, hvordan Radio- og tv-nævnet har svaret på nogle af de væsentligste kritikpunkter:

 • Den anvendte regnemetode:

 • Der har blandt andet været kritik af, hvordan nævnet har regnet sig frem til de point, der er givet til ansøgerne.

 • Radio- og tv-nævnet medgiver i sine svar, at det kunne have valgt en mere "matematisk korrekt metode".

 • Men samtidig understreger nævnet, at det ikke ville ændre på den samlede bedømmelse, hvis man havde valgt en anden metode.

 • Nævnet understreger, at den valgte metode fremgik tydeligt af udbudsmaterialet.

 • Økonomiens rolle i vurderingen:

 • Radio24syv havde søgt om det fulde støttebeløb på 280 millioner kroner, mens Radio Loud havde søgt om 260,8 millioner kroner. Det gav i afgørelsen syv point til Radio Loud og blot et enkelt point til Radio24syv.

 • I sine svar skriver nævnet, at selv om Radio24syv havde søgt det samme beløb som Radio Loud, ville Loud stadig samlet set have vundet udbuddet.

 • Der blev også stillet spørgsmål til Radio Louds budget - herunder om moms var en del af budgettet - som var en del af kriteriet om planen for driften af kanalen.

 • Her medgiver Radio- og tv-nævnet, at oplysninger om manglende moms i budgettet hos Radio Loud kunne have ført til en lavere vurdering i en underkategori.

 • Nævnet understreger, at det samlet set ikke ville have ændret resultatet.

 • Spørgsmålet om at være landsdækkende:

 • Det har blandt politikere og hos Radio24syv vakt undren, at Radio Loud kunne vinde udbuddet om en landsdækkende kanal med et bud, der kun garanterer dækning i 82 procent af landet.

 • Det landsdækkende perspektiv er i udbuddet defineret ved enten at sende via dab-blok 1 eller dab-blok 2. De dækker henholdsvis 82 procent og 97 procent af landet.

 • Derfor vurderer nævnet, at Radio Loud lever op til at være landsdækkende ifølge udbudsmaterialet.

 • Ansøgernes programplaner:

 • Nævnet skriver, at det fremgår klart af udbudsmaterialet, at der alene gives point for bindende tilsagn om beskrevne fremtidige programplaner.

 • Dette betyder altså, at der ikke gives point for beskrivelser af eksisterende programmer, medmindre der er blevet givet et bindende tilsagn om, at de ville blive videreført i fremtiden.

 • Om udbuddet skal gå om:

 • Radio- og tv-nævnet vurderer ikke, at udbuddet skal gå om og fastholder tildelingen af programtilladelsen til Radio Loud.

 • I den forbindelse skriver nævnet, at det vurderer, at det samlet set er realistisk, at Loud vil opfylde minimumkravene til både public service-virksomhed og -programindhold samt de øvrige kriterier for udbuddet.

Sekrateriatet i Radio- og tv-nævnet kommenterer af princip ikke deres egne afgørelser i pressen, hvorfor de ikke er blevt kontaktet for kommentar i nærværende artikel.