RV, K og V vil have ændret epidemiloven: Den skal være mere gennemsigtig

Det skal være tydeligere, hvornår der indføres restriktioner på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og hvornår det er ren politik, siger flere partier.

(Foto: (Illustration) Morten Fogde Christensen © (c) DR)

Det var med epidemiloven i hånden, at regeringen i 2020 flere gange sendte børnene hjem fra skole, lukkede butikkerne og vores mulighed for at spise på restaurant på grund af coronavirus.

Og i foråret i år blev den revideret, så en epidemikommission bestående af 11 medlemmer skal stå for at orientere og rådgive Folketingets Epidemiudvalg i beslutninger i forbindelse med en epidemi.

Men nu skal den revurderes igen. På mandag mødes Folketingets partier for at drøfte, om den nye udgave af epidemiloven fungerer som den skal.

Allerede nu peger tre partier på, at der er ting, der bør ændres.

Både Venstre og Konservative vil have ændret i sammensætningen af Epidemikommissionen.

De mener ikke, at den er tilstrækkeligt uafhængig og objektiv.

Problemet er ifølge de to partier, at lige nu er fem af de 11 medlemmer fra ministerier. De resterende seks medlemmer er fra blandt andet Statens Serum Institut, Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen. Alle er de udpeget af sundhedsministeren.

Og det er ikke godt nok, siger Venstres Sundhedsordfører Martin Geertsen.

- Når vi har en epidemikommission, hvor formanden består af selveste departementschefen i sundhedsministeriet, som er nær allieret med ministeren, så tror jeg, det er en lille smule svært for alle at finde ud af, hvad der er regeringens politik, og hvad der er rådgivning fra Epidemikommissionen.

Der er brug for flere uvildige eksperter i epidemikommissionen, påpeger Martin Geertsen (V). (Foto: Emil Helms © Ritzau Scanpix)

Der skal flere uvildige ind i kommissionen, mener han.

- Vi synes simpelthen, at den epidemikommission er for snævert sammensat. Der er behov for, at der kommer nogen folk udefra ind. Som giver et andet perspektiv på, hvad det er for nogle restriktioner og initiativer, man skal foretage sig.

Og det bakkes op af Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

- Vi vil gerne have, at Epidemikommissionen er fuldstændig neutral, uafhængig og totalt objektiv i sin vurdering af de sager, der bliver forelagt.

Selvom Stinud Lingreen, sundhedsordfører for Radikale Venstre, mener, at det er værd at diskutere, så er han ikke sikker på, at man skal fjerne medlemmerne fra ministerierne.

- Det her er jo beslutninger, der ikke kun handler om sundhed. Det handler også om lov og orden. Det handler om økonomi og erhvervsliv. Så derfor er det vigtigt, at der er de relevante ministerier og departementer med i kommissionen, siger han.

Mere gennemsigtighed

Stinus Lindgreen mener også, at der er behov for nogle ændringer.

Og der skal være mere gennemsigtighed i forhold til hvem i kommissionen, der mener hvad, hvilke argumenter der er blevet fremlagt, og om der er fuldstændig enighed i kommissionen.

- Det handler meget om dokumentationen og at få præsenteret alle argumenterne. Og nogen gange har de fremstillinger, vi har fået forelagt i vores udvalg, været relativt kortfattede, siger han.

Og netop gennemsigtighed vil både Konservative og Venstre også have mere af.

- Hvis man lukker samfundet ned, så skal det selvfølgelig hvile på et fagligt grundlag. Så kan det ikke nytte noget, at man siger, at det er sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvis der kan drages tvivl om, hvorvidt det er rigtigt, siger Per Larsen (K), og peger på, at man tydeligt skal kunne se, på hvilken baggrund en beslutning er truffet.

Det er noget, der ikke har været helt let under denne epidemihåndtering, påpeger Martin Geertsen (V):

- Folk skal kunne finde ud af, hvad der er politik, og hvad der er baseret på en sundhedsfaglig rådgivning. Og det synes jeg har været svært at finde ud af i den her epidemihåndtering.

Stinus Lindgreen (RV) mener at det er helt afgørende, at alle argumenter og uenigheder fra epidemikommissionen fremlægges mere åbent fremover. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

Vidtgående beføjelser

Epidemiloven giver altså sundhedsministeren en række beføjelser, der kan få stor indflydelse på danskernes hverdag. For eksempel når fitnesscentre lukkes ned eller når man ikke længere kan få studset hårlokkerne.

Og derfor er det også vigtigt, at man som politiker sikrer, at der laves den bedst mulige lovgivning, inden en epidemi igen buldrer derudaf, siger Martin Geertsen (V).

- Man skal huske, at når man er i en epidemisituation, så har der været tale om ret voldsomme indskrænkninger i folks frihed.

- Og når der er voldsomme indskrænkninger i folks frihed, så synes jeg, at den til enhver tid siddende regering skal kvittere med så meget åbenhed som muligt. Og den måde som epidemiloven er skruet sammen på, er ikke tilstrækkeligt åben og pluralistisk til, hvad jeg synes er rimeligt.

Flere eksterne eksperter

Det er også en af grundene til, at alle tre partier peger på større brug af eksterne eksperter. Det kunne blandt andet være med et såkaldt 'Second Opinion'-panel, siger Per Larsen (K).

- Altså et andet panel, som kan gå ind og give sit besyv med. Det er jo væsentligt, at når sundhedsmyndighederne, og her jo så Epidemikommissionen, kommer med anbefalinger, at der så også er bred konsensus om rent fagligt, at den anbefaling er korrekt.

Det er afgørende at man kan afgøre, på hvilken baggrund en beslutning er truffet, siger Per Larsen (K) (Foto: Emil Helms © Ritzau Scanpix)

For ifølge Per Larsen har der flere gange været eksempler på, at der har været tvivl om, hvorvidt det var regeringens politik eller Epidemikommissionens anbefalinger:

- Der har jo sommetider været eksempler på, at nogen af de øvrige virologer har været ude med en anden holdning. Og det, synes vi, er uhensigtsmæssigt.

Hvornår mener du, at det har været tilfældet?

- Statsministeren gav klart udtryk for, at det var på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, at man lavede så markant en nedlukning i marts 2020. Og det har efterfølgende vist sig, at Sundhedsstyrelsen var uenig i den beslutning. Og det, synes jeg, er uhensigtsmæssigt, at det først kommer frem efterfølgende.

Også Stinus Lindgren mener, at flere eksterne eksperter er en god ide.

- Det er noget af det, jeg selvfølgelig vil gå videre med nu, for brugen af eksterne eksperter er vigtig, siger han.

Foreløbig skal partierne udelukkende evaluere loven. Hvis evalueringen viser, at flere partier ønsker at ændre noget i den, vil det kunne blive fremsat som et lov- eller beslutningsforslag.

FacebookTwitter