Rygeloven: Det har politikerne gjort ved rygerne gennem tiden

Den nye rygelov træder i kraft i dag. Se her, hvad den betyder for dig.

I 2007 medførte den nye rygelov en række nye regler for, hvor der ikke må ryges i Danmark. Netop i dag er loven blevet strammet. (© Stock.xchng)

Du må ikke længere gøre det på dit kontor.

Du må til gengæld gerne gøre det i en kran.

Og du må overhovedet ikke gøre det hverken indenfor eller udenfor på områder omkring opholdssteder og børneinstitutioner.

Den nye rygelov træder i kraft i dag, og det medfører en lang række begrænsede rygemuligheder for landets rygere.

I Danmark har vi haft rygeloven 'Lov om røgfri miljøer' siden foråret 2007, og lovens formål var dengang, at røgen fra rygernes cigaretter skulle fjernes fra steder, hvor den kunne udsætte ansatte og andre for passiv rygning.

Rygeloven fra 2007 blev indført som en aftale mellem Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF.

Med rygeloven i 2007 kom følgende regler:

* I 2007 blev forbudt at ryge indendørs på restauranter, cafeer og natklubber, hvis lokalet er mere end 40 kvadratmeter.

* På skoler og institutioner blev det forbudt for unge under 16 år ryge på institutionerners område.

* Det blev forbudt at ryge indendørs på arbejdspladser. Dog måtte man fortsat gerne ryge på enkeltmandskontorer.

* Arbejdsgivere og restauratører kan straffes med bøde, hvis loven overtrædes. Første gang er bøden på 2.000 kr., anden gang 5.000 kr. og tredje gang 10.000 kr.

Den nye rygelov, som altså træder i kraft i dag, blev til i april i år som en aftale mellem S-SF-R-regeringen og Enhedslisten.

Oversigt over de nye tiltage i rygeloven:

* Totalforbud mod rygning på børneinstitutioner, skoler, efterskoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser med videre.

* Forbud mod at ryge i enkeltmandskontorer i bygninger.

* Skærpede bøder ved overtrædelse af rygelov.

* Støtte til rygestop - heriblandt en målrettet markedsføringsindsats for Stoplinien. Der afsættes op til 1,5 millioner kroner til formålet.

* Skærpede bøder for salg af tobak til unge under 18.

Undtagelser:

Rygeloven indeholder et par undtagelser i forbindelse med totalforbuddet på institutioner. Der er tale om følgende:

* Det kan besluttes, at de unge må ryge udendørs på anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholdssteder og lignende), der i en periode tjener som hjem for børn og unge.

* Unge må ryge indendørs på egne værelser og i rygerum samt udendørs på sikrede døgninstitutioner, der tjener som bolig for børn og unge i en periode.

* Det vil være tilladt at ryge i tjenesteboliger på institutioner, der alene tjener til privat bolig, idet borgeren selv fastlægger rygepolitikken i "egen bolig". Rygning skal dog ikke være tilladt, mens institutionens elever, studerende med videre opholder sig i boligen.