S-borgmester: Job, integration og sprog kan sagtens gå hånd i hånd

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen var flankeret af fire af partiets borgmestre på pressemødet om integrationsudspillet.

Roskilde kommunes borgmester Joy Mogensen (S) var med på pressemødet, hvor Socialdemokratiet præsenterede sit udspil til en bedre integration. (© dr)

Socialdemokratiet kom i dag med nyt integrationsudspil, der bygger på en idé om, at alle som er blevet godkendt og har fået flygtningestatus i Danmark, skal i arbejde fra første dag i Danmark.

Udspillet blev præsenteret forud for et borgmestermøde for socialdemokratiske borgmestre og gruppeformænd på et pressemøde i Horsens i eftermiddag.

Fire socialdemokratiske borgmestre deltog ved pressemødet. Heriblandt Joy Mogensen fra Roskilde kommune, der især er glad for idéen om, at flygtninge og indvandrere skal ud på jobmarkedet med det samme.

- Job, integration og sprog kan sagtens gå hånd i hånd, forklarer hun på pressemødet.

Kan ikke klare opgaven alene

Joy Mogensen forklarer blandt andet støtten til udspillet med, at kommunerne i forvejen er hårdt pressede på økonomien. Et pres, der ikke mindskes ved, at de også skal integrere flygtninge.

Samme vurdering deler borgmester i Holstebro kommune H.C. Østerby.

Borgmesteren forklarer, at omprioriteringsbidraget, som Socialdemokratiet helt vil have afskaffet, løber op i omkring 70 millioner kroner fra 2017 til 2019.

Plus effektiviseringskravet skal kommunen – ifølge H.C. Østerby - hvert år skal finde 200 millioner i budgettet.

Derfor kan kommunerne ikke kan løse opgaven med beskæftigelse til flygtningene alene.

- Det kan ikke lykkes uden et samspil mellem arbejdsmarkedets parter, kommunerne og staten. Derfor synes jeg, at det her forslag rammer lige ned i hjertet af, hvad det er for nogle udfordringer, vi står over for, forklarer han.

- For lykkes vi ikke med integrationen her, står vi med en lang, lang værre opgave efterfølgende.

Integration foregår mellem mennesker

Socialdemokratiets udspil indeholder ni punkter – heriblandt partiets forslag om oprettelse af flygtningelandsbyer.

Landsbyer som ifølge borgmester i Herlev, Thomas Gyldal er altafgørende for, at kommunerne overhovedet kan følge med.

- Det vigtige at holde sig for øje er, at integration ikke er noget, som foregår ude i kommunerne, men mellem mennesker ude i kommunerne, forklarer han.

- Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at sikre os, at det antal, som tages imod i det enkelte lokalsamfund, i den enkelte boligforening, i den enkelte skoleklasse, er et antal, som faktisk kan integreres på en måde, hvor kammerater, naboer og kolleger kan løfte opgaven.

Partiet kom dog ikke nærmere ind på, hvordan flygtningelandsbyerne skal se ud. Det skal ske i samarbejde med de enkelte kommuner.

Socialdemokratiets ni punkter til bedre integration

 • Den nære velfærd
  • Opgør med minusvækst og omprioriteringsbidrag
  • Oprettelse af flygtningelandsbyer
 • Gode boliger til alle
  • Opførsel af flere almene boliger
  • Bevarelse af planlovens mulighed for at bygge billige boliger
  • Afskaffelse af kontanthjælpsloftet
  • Regelforenkling og smidig boligadministration
 • Styrket integration
  • Alle skal arbejde fra dag 1
  • Arbejde kommer først, sprog senere
  • Flygtninge skal boligplaceres efter job og evner