S efter kritisk rapport: Spred fiskekvoter og send minister i samråd hver måned

Socialdemokratiet vil genstarte forvaltningen af hele fiskeriområdet efter sønderlemmende kritik fra Rigsrevisionen.

Miljø- og Fødevareministeriet får hård kritik for sin administration af fiskekvoteordningen i en beretning fra Rigsrevisionen. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Rigsrevisionens skarpe kritik af forvaltningen af fiskeriområdet i Miljø- og Fødevareministeriet får nu Socialdemokratiet til at kræve omfattende ændringer.

Oppositionspartiet vil drøfte en decideret genstart af fiskeriforvaltningen med regeringen og fremlægger fem tiltag, der skal indgå som en del af løsningen på fiskeriproblemet:

- Det er skandaløst og fuldstændigt uacceptabelt, at en forvaltning kan udvikle sig på den måde. Nu skal det følges op af kontant politisk handling. Vi ønsker, at kvoterne skal spredes bredere ud til flere fiskere igen, og at Folketinget skærper den parlamentariske kontrol med regeringen på fiskeriområdet, udtaler fiskeriordfører Simon Kollerup (S).

Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de såkaldt omsættelige fiskekvoter er igennem en årrække og under skiftende ministre fra Venstre og Socialdemokratiet blevet administreret ”meget kritisabelt”, og ministeriet har direkte modarbejdet Folketingets intentioner om at begrænse antallet af de såkaldte kvotekonger.

Dermed er de danske fiskekvoter – stik imod Folketingets hensigter – blevet koncentreret på ganske få hænder.

Samtidig har Rigsrevisionen i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Derfor er politiet nu blevet anmodet om at indlede en efterforskning. Det drejer sig blandt andet om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Månedlige samråd

Med en såkaldt "kvotekonge-pakke" vil Socialdemokratiet sprede fiskekvoterne til flere fiskere og dermed tilbagerulle den kvotekoncentration, som har fundet sted på det misforvaltede fiskeriområde.

Samtidig skal der ifølge partiet oprettes et kvoteregister, som skal sikre gennemsigtighed af kvoteejerskab. Den ansvarlige fiskeriminister skal årligt afrapportere udviklingen i kvotekoncentrationen til et udvalg i Folketinget, foreslår Socialdemokratiet.

Desuden skal den parlamentariske kontrol med fiskeriområdet styrkes, og Socialdemokraterne foreslår i den forbindelse, at der nedsættes et selvstændigt fiskeriudvalg under Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Udvalget skal fungere som et kontroludvalg, hvor fiskeriministeren hver måned i et samråd skal give status for arbejdet med at genstarte fiskeriforvaltningen og svare på Rigsrevisionens kritikpunkter.

Socialdemokratiet foreslår også, at Erhvervsfiskerudvalget, hvor embedsværket og fiskerne har holdt møder, nedlægges.

- Rigsrevisionen viser meget tydeligt, at nogle af de beslutninger, som er gået imod de politiske ønske har deres udspring i Erhvervsfiskerudvalget. Udvalget er blevet for politisk. Derfor bør det nedlægges, indtil der er fundet en bedre mulighed for dialog med erhvervet, udtaler Simon Kollerup.

Statsrevisorerne er lige nu samlet for at diskutere Rigsrevisionens beretning - de holder senere i eftermiddag pressemøde. Efterfølgende mødes fiskeriordførerne hos den nye fiskeriminister Karen Ellemann (V).

FacebookTwitter