S: EU går alt for vidt med forslag om øremærket barsel

Det undergraver den danske model, lyder det fra Socialdemokratiet om forslag fra EU-Kommissionen.

Med et forslag fra EU-Kommissionen skal det være slut med at dele barslen frit mellem forældrene. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix)

EU-Kommissionen går alt for vidt med sit forslag om øremærket barselsorlov til mor og far.

Det mener Socialdemokratiets europaparlamentsmedlem Ole Christensen.

- Det skal være helt naturligt for både mænd og kvinder at tage barsel, og det er godt med tiltag, der skubber til den udvikling, skriver han i en mail til Ritzau.

- Men vi skal ikke have EU-lovgivning, som så detaljeret bestemmer fordelingen af barsel.

Ingen fri fordeling af barsel

EU-Kommissionen er onsdag kommet med en byge af lovforslag med minimumsstandarder for EU-borgernes sociale rettigheder.

Og et af forslagene er altså, at forældrene ikke frit skal kunne dele tiden mellem sig, som man kan i Danmark i dag.

Bruger den ene forælder ikke muligheden for orlov, går den tabt, lyder kommissionens forslag.

I dag har danske forældre ret til 32 ugers forældreorlov. Den kan frit deles imellem mødre og fædre.

- Vi skal selvfølgelig ikke blindt tilslutte os alle de sociale forslag, der må komme fra kommissionen, skriver Ole Christensen.

- Som socialdemokrat vil jeg aldrig acceptere forslag, der på nogen måde undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel.

Fakta - her er Kommissionens nye forslag

  • 10 arbejdsdages fædreorlov efter barnets fødsel. Det har vi allerede i Danmark.

  • Fire måneders forældreorlov hver til både fædre og mødre. Orloven kan ikke deles imellem forældrene. Tager for eksempel faderen ikke sine fire måneder, er hans del af orloven tabt. Orloven kan deles op i flere perioder, men den skal tages senest, når barnet er 12 år. Forældreorlov skal mindst være på ydelser på niveau med sygedagpenge.

  • Forslaget om forældreorlov strider imod de nuværende danske regler. I Danmark har forældre ret til 32 ugers forældreorlov, der frit kan deles imellem mødre og fædre, indtil barnet er fyldt ni år. Hvis det nye EU-forslag bliver vedtaget, kræver det en lovændring i Danmark.

  • Ret til fem dages plejeorlov per år per arbejdstager for at passe alvorligt syge eller plejekrævende familiemedlemmer. Det skal ske på ydelser, der mindst skal være på niveau med sygedagpenge. Danmark har en lov om plejeorlov, og desuden er der omsorgsdage i de fleste danske overenskomster.

  • Ret til at søge om fleksible arbejdsaftaler for forældre, der har pasningsansvar for børn op til 12 år. Den mulighed findes i dag i danske overenskomster, men kun indtil barnet er fyldt ni år.

  • Beskyttelse mod diskrimination og fyring, når en arbejdstager tager eller søger om at få orlov eller fleksible arbejdsaftaler. Den beskyttelse findes allerede i dag i Danmark.Kilde: EU-Kommissionen.

/ritzau/

Facebook
Twitter