S får støtte fra Thulesen Dahl: DF går til valg på at ændre pensionsalder for nedslidte

Dansk Folkeparti vil ændre velfærdsforlig og indføre differentieret pensionsalder.

Kristian Thulesen Dahl (DF) og Mette Frederiksen (S) under folketingets åbningsdebat i folketingssalen på Christiansborg, torsdag den 5. oktober 2017. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Dansk Folkeparti går til valg på at få ændret i det såkaldte velfærdsforlig, således at nedslidte personer kan gå tidligere på pension.

Dermed lægger partiet sig op af Socialdemokratiet, der for præcis en uge siden præsenterede et udspil til en pensionsreform, der vil give eksempelvis håndværkere og sosu-assistenter mulighed for at gå på pension tidligere end eksempelvis højtuddannede akademikere.

Udspillet - der indeholder syv punkter - får nu positive ord med på vejen af Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

- Vi synes, der er rigtig meget god musik i de her punkter. Vi har også tidligere argumenteret for en differentieret pensionsalder, så de der reelt er nedslidte, kan gå tidligere på pension end andre, siger han.

Partiet vil derfor have forhandlinger om en differienteret pensionsalder på denne side af et valg.

Hvorfor er det der skal være en forhandling på denne side af valget?

- På Christiansborg har vi en logik om, at hvis man indgår aftaler, så kan man regne med dem. Her er der en aftale om folkepensionsalderen.

- Skal man lave om på det, så skal man inden et valg gøre det klart, hvor man vil lave om, så man kan gøre sig fri af de forligsbindinger, der er. Det betyder, at hvis Socialdemokratiet, vi og andre partier ønsker at få forbedringer for nedslidte danskere, så bliver vi nødt til at konkretisere det nu, siger Kristian Thulesen Dahl.

Pensionsændringer dør ikke med genvalg til regeringen

Skulle det ende med en blå regering efter et folketingsvalg, så er Kristian Thulesen Dahl også klar til at lave en aftale om at ændre på pensionsalderen med Socialdemokratiet, siger han.

- Det er åbenbart, at vi mener, der skal ske forbedringer for nedslidte danskere.

Hvis de borgerlige nu siger nej til at indlede brede forhandlinger om det her, ønsker du så en aftale mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om det, som I kan præsentere for vælgerne.

- Jeg går i første omgang efter at få forligspartierne samlet og få en fælles enighed på Christiansborg, for så kommer der også til hurtigere at ske nogle ændringer til gavn for nedslidte danskere.

- Kan det ikke lade sig gøre, så jeg er parat til at gå sammen med de partier, der vil tale om det her, der vil diskutere det her for at finde fælles fodslag som vi kan lægge frem til danskerne og sige: ’Hvis de partier, som står bag sådan en politisk forståelse inden et valg, de også har flertal efter et valg, så er det den politik, der bliver gennemført, siger Kristian Thulesen Dahl.

Bundet af velfærdsforlig

Den politiske aftale, han refererer til, er velfærdsforliget fra 2006, hvor den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre samt SF aftalte en gradvis forhøjelse af pensionsalderen.

Socialdemokratiet præsenterede sit udspil til en pensionsreform for præcis en uge siden på et plejehjemNørrebro i København.

Partiet vil afsætte 3 milliarder kroner til at indføre en lavere pensionsalder for nedslidte som en 'rettighed'. Pengene finder partiet blandt andet ved at tilbagerulle skattelettelser og indføre yderligere beskatning af den finansielle sektor.

Alternativet og SF har rost udspillet, mens regeringen har kritiseret det for at være uklart, ukonkret og uden en klar finansiering bag.

De Radikale har afvist Socialdemokratiets grundtanke i udspillet ved at sige, at tidligere pension kun skal være muligt for nedslidte.

Dermed har partiet punkteret Socialdemokratiets ønske om også at gøre det muligt for folk, der har været længe på arbejdsmarkedet at trække sig tilbage.

Enhedslisten mener omvendt ikke, at udspillet er vidtgående nok.