S: Fartkontrol ved skoler

Fartkontrol ved skolerne skal gøre trafikken mere sikker, mener Socialdemokraterne. De Konservative svarer, at det bliver for dyrt.

S: Kameraer ved skoler skal afsløre forældre, der kører for stærkt.

Socialdemokraterne får tilsyneladende svært ved at samle politisk flertal for et forslag om fartkameraer ved alle skoler.

Partiet mener, at kameraerne, de såkaldte stærekasser, vil presse de forældre, der kører deres børn til skole, til at sætte farten ned.

K: Biler, der kører stærkt, dræber flere

Men De Konservative mener ikke, at fartkameraer er det rigtige instrument til at skabe mere trafiksikkerhed ved skolerne.

- Stærekasserne er dyre. Det har langt større effekt at anvende dem der, hvor bilisterne virkelig kører stærkt, og hvor kameraerne bidrager til at redde liv, siger den konservative trafikordfører, Henriette Kjær.

Samme argumentation lyder fra Rådet for Større Færdselssikkerhed: - Vi ved, at automatisk hastighedskontrol har en utrolig god effekttrafiksikkerheden, men det behøver ikke nødvendigvis at være ved skolerne. Vi vil gerne have det udbredt dér, hvor behovet er størst, og landevejene står for to tredjedele af de dræbte i trafikken, anfører Jesper Sølund, dokumentationschef i rådet.

Henriette Kjær: Kommuner bør investere i cykelstier

Henriette Kjær anbefaler i stedet, at der skabes langt bedre muligheder for, at eleverne trygt kan cykle i skole.

- I det seneste trafikforlig fik vi afsat en milliard kroner, som kommunerne kan søge til cykelstier, de også selv skal være med til at finansiere. Så min opfordring skal lyde, at kommunerne virkelig skal gør brug af denne mulighed, tilføjer hun.

S: Forældre risikerer at køre deres børns kammerater ned

Magnus Heunicke, trafikordfører for Socialdemokraterne, siger, at folk, der transporterer deres børn til skolen, i mange tilfælde kører for stærkt. Han henviser her til politiets opgørelser fra sidste år, som viser, at 7.000 forældre og lærere i de to første skoleuger blev noteret for denne forseelse.

Magnus Heunicke støttes af SF, der ikke blot ser fartkontrol som en mulighed. Partiet har netop har foreslået skrappere hastighedsbegrænsninger ved alle skoler.