S-forslag: Nægt voldelige mænd familiesammenføring

På landets krisecentre oplever man 'indimellem', at flere udenlandske kvinder havner på krisecentrene på baggrund af den samme voldelige ægtefælle.

Socialdemokraterne med Mattias Tesfaye i spidsen vil stramme op på lovgivningen om familiesammenføring, så voldlige ægtemænd ikke kan få familiesammenførelse, hvis de tidligere har udøvet vold mod en partner. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Mænd, der tidligere har udøvet vold mod deres ægtefælle, skal ikke have mulighed for at kunne blive familiesammenført med en ny udenlandsk ægtefælle.

Sådan lyder et forslag fra Socialdemokraterne på baggrund af, at flere af landets kvindekrisecentre oplever, at flere familiesammenførte kvinder har søgt sikkerhed hos dem fra den selv samme mand.

Og derfor mener Socialdemokraternes medlem af integration- og udlændingeudvalget Mathias Tesfaye kun at det er rimeligt, at de voldelige mænd mister retten til igen at kunne få en ny kvinde til Danmark, hvis der for eksempel ligger ind en indberetning om hustruvold fra et kvindekrisecenter.

- Når vi hører fra kvindekrisecentre, at mænd bare importerer endnu en fx. russisk, thailandsk, tyrkisk eller amerikanske kvinde til Danmark, som også kan få tæsk, så er det ubehageligt helt ned i maven.

Ingen kender omfang

Det præcise omfang af problemet kender de danske myndigheder ikke, men en høring blandt landets kvindekrisecentre, hvor 11 af centrene har svaret, viser, at de 'ind imellem oplever denne problematik'.

Og det skal der sættes en stopper for, mener Tesfaye, der derfor opfordrer regeringen til at igangsætte en officiel undersøgelse af problemets omfang.

- I tilfælde hvor en mand søger om familiesammenføring, og myndighederne kan se, at han har været gift med en udlænding, som er skilt fra ham men har fået lov at blive i landet på grund af, at hun har været udsat for vold, så skal det undersøges til bunds, inden at han får lov til at blive familiesammenført med en ny kone.

Og selvom det vil betyde øget bureaukrati, så mener Tesfaye, at det er godt givet ud:

- Hvis det er prisen, så er det sådan.

Risikerer man ikke at skabe et retsikkerhedsmæssigt problem, hvis der ikke længere skal kræves, at der foreligger en dom for hustruvold men blot en indberetning fra et kvindekrisecenter?

- Jo, og folk skal jo ikke dømmes, bare fordi, der ligger et notat et sted. Så vi foreslår heller ikke, at der bare automatisk ikke skal kunne ske en familiesammenføring. Men indtil det er opklaret, hvorfor indberetningen fra krisecenteret er lavet, så skal familiesammenføringen ikke bevilliges, siger Mattias Tesfaye.

LOKK: Det er skrækkeligt

På landets kvindekrisecentre er problemet 'ikke noget man oplever hver dag', siger Birgit Søderberg, formand for Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK) og forstander på Kvindehjemmet på Jagtvej i København:

- Det er noget der findes, men i hvor stort et omfang ved vi ikke. Men det, vi har oplevet, er, at vi har haft flere kvinder, som er blevet slået af den samme mand. Når ét forhold gik i stykker, så hentede man simpelthen en ny kvinde.

Når en familiesammenført udlænding bliver skilt fra sin herboende ægtefælle, mister vedkommende som udgangspunkt sin opholdstilladelse.

Men Udlændingestyrelsen kan undlade at inddrage opholdstilladelsen, hvis grunden til, at forholdet ophører, er, at udlændingen eller dennes barn har været udsat for vold, misbrug eller anden overlast fra udlændingens ægtefælle, skriver Udlændingestyrelsen.

- Det er skrækkeligt overfor de kvinder, det går ud over, og det virker jo enormt provokerende, at vi ikke kan gøre noget for at stoppe det her, siger Birgit Søderberg og kalder forslaget fra Socialdemokraterne 'interessant'.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk