S: Hemmelige shoppere og bevilling skal stoppe salg af tobak til mindreårige

Socialdemokratiet vil afsætte 20 millioner om året til kontrol af tobakssalg til unge.

For at opnå retten til at sælge tobak skal detailhandlen ifølge forslaget gratis ansøge om en bevilling. Men hvis loven efterfølgende bliver brudt ved salg af tobak til børn og unge under 18 år, kan forretningen blive frataget sin bevilling. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Mystery shoppers, der bevæger sig rundt i supermarkeder og kiosker og holder øje med, at ingen mindreårige køber tobak, og en tobaksbevilling, der kan fjernes.

Sådan lyder et forslag fra Socialdemokraterne, der skal få færre unge til at begynde med at ryge.

- Vi bliver nødt til at handle anderledes og slå hårdt ned på de dele af detailhandlen, som sælger tobak til børn og unge, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

- Derfor er der også nødt til at være en risiko for, at detailhandlen mister sin licens eller bevilling til at sælge tobak, hvis de gentagne gange overtræder den danske lovgivning.

20 millioner kroner årligt

For at opnå retten til at sælge tobak skal supermarkeder, kiosker og tankstationer ifølge forslaget gratis ansøge om en bevilling. Men hvis loven efterfølgende bliver brudt ved salg af tobak til børn og unge under 18 år, kan forretningen få frataget sin bevilling.

Betingelserne for at opnå og blive frataget tobaksbevillingen og længden af fratagelsesperioden skal forhandles politisk, lyder det i forslaget.

De såkaldte mystery shoppers er en forsøgsordning, som COOP netop er begyndt at bruge.

Socialdemokraterne foreslår en forsøgsordning med en særlig enhed, der får til opgave at styrke kontrollen med, at den nuværende lovgivning bliver overholdt – og enheden skal blandt andet bruge mystery shoppers.

Enheden skal finansieres med 20 millioner kroner årligt og evalueres efter fire år.

- Pengene har vi. Det er et spørgsmål om, at vi prioriterer pengene og siger, at denne her kontrolindsats skal være mere markant, den skal ligge i hele landet, og der skal være en reel risiko. Det skal være en kontrolindsats, som kan mærkes og føles i detailhandlen, siger Flemming Møller Mortensen.

Stort problem

Forslaget kommer i forlængelse af, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) meldte ud, at det bliver Sikkerhedsstyrelsen - og ikke politiet - som fremover skal kontrollere, om aldersgrænsen i butikkerne bliver overholdt. Til den opgave vil ministeren afsætte to årsværk til Sikkerhedsstyrelsen.

Men det mener Socialdemokratiet ikke er godt nok.

- Problemet er meget stort, og hvis vi vil have noget, som er tilstrækkelig konsekvent, og som giver en reel risiko for, at tobaksbevillingen bliver taget, når de ikke overholder loven, skal der mere til, siger Flemming Møller Mortensen.

Sundhedsministeren afviser ifølge Politiken at oprette en selvstændig kontrolinstans på tobaksområdet med den begrundelse, at hun har fuld tiltro til, at Sikkerhedsstyrelsen kan løfte opgaven.

Til gengæld er Ellen Trane Nørby mere åben over for forslaget om at udstede tobaksbevillinger.

Et stort skridt i den rigtige retning

Socialdemokratiets forslag får ros fra Morten Grønbæk, der er direktør på Statens Institut for Folkesundhed.

- Jeg synes, at det er et rigtig godt forslag. Alt for mange unge begynder at ryge, og det er det største problem, vi har på folkesundhedsområdet, siger han.

Det vigtigste er ifølge ham muligheden for at kunne tage tobaksbevillingen fra de erhvervsdrivende, hvis det bliver opdaget, at de sælger tobak til mindreårige.

- Hvis du forestiller dig en kioskejer med en ret lille omsætning, så vil en bøde på 5.000 eller 10.000 kroner være meget. Det beløb betyder til gengæld ikke meget hos de større kæder. Hos dem vil det til gengæld betyde noget at få frataget deres bevilling til at sælge tobak. Det betyder, at selv de store kæder vil ryste lidt mere i bukserne i forhold til at håndhæve reglerne, siger Morten Grønbæk.

Han tror dog ikke på, at al salg af tobak til mindreårige vil stoppe med et slag.

- Men det vil være et rigtig stort skridt i den rigtige retning, siger han.

- Bevillingsordning ikke nødvendigt

Vicedirektør i De Samvirkende Købmænd, Claus Bøgelund Nielsen, siger til Politiken, at han ikke finder det nødvendigt med en bevillingsordning.

- Det lyder som noget, der kan blive administrativt tungt. Jeg er ret sikker på, at det kommer til at virke efter hensigten med det nye tiltag, sundhedsministeren er kommet med, hvor hun lægger kontrolopgaven hos en styrelse i stedet for hos politiet, som ikke har tid. At der nu bliver en reel risiko for at få en bøde, vil med stor sandsynlighed få butiksejere til at indskærpe over for deres ansatte, at aldersgrænsen skal overholdes, siger han til avisen.

FacebookTwitter