S og DF jubler: Aftale er effektivt stop for kreative kvotekonger

Rejsehold hos Fiskerikontrollen skal standse storfiskere, der omgår reglerne.

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale, som skal dæmme op for de omstridte kvotekonger i dansk fiskeri. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Tålmodighed har været en mangelvare i Socialdemokratiet og Dansk Folkparti, siden det kom frem, at danske fiskekvoter er koncentreret på meget få hænder, og nogle få fiskere er blevet mangemillionærer.

De to partier har krævet et opgør med hele systemet, men samarbejdet med tidligere fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) var mildest talt køligt.

Efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen i sommer skiftede ham ud med Karen Ellemann (V) har forhandlingerne om et nyt system for fiskekvoterne skiftet gear, og torsdag aften landede der en endelig aftale.

Ifølge Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er der tale om et effektivt stop for de såkaldte kvotekonger, der har fundet kreative veje uden om reglerne.

- Nu får vi stoppet, at de (kvotekongerne, red.) sad på mere og mere af indflydelsen i dansk fiskeri. Vi forsøgte i foråret at lande en aftale om det her, men nu har vi fået en minister, der har sat sig i spidsen for det og har løst opgaven, siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF):

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu kan se fremad. Nu får vi styr på fiskeriområdet. Der er ikke de her kvotekonge-lignende tilstande med færre og færre fiskere, der sætter sig på mere og mere, siger han.

Et loft er et loft

DR2-dokumentaren 'Kvotekonger og små fisk' har vist, hvordan den nordjyske fisker, Henning Kjeldsen, og hans hustru samlet ejer fiskekvoter til en værdi af mere end 900 millioner kroner.

Det nuværende system har vist sig at være særdeles udfordrende for unge fiskere at komme ind på markedet, da der ud over købet af skibet også skal købes dyre kvoter.

Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, kalder det en "skelsættende" aftale om dansk fiskeri.

- Vi får sat et effektivt stop for kvotekongerne, som har misbrugt og fundet kreative huller i systemet på en måde, hvor vi samtidig har et effektivt og rentabelt dansk fiskeri. Det er en fornuftig aftale.

Er du sikker på, at det er slut med kvotekonger?

- Jeg er sikker på, at det er slut med kvotekonger, der finder kreative smutveje igennem reglerne. Det har de gjort via forskellige økonomiske relationer og styringsforhold over for andre fiskere.

- Det kommer frem i lyset nu, og hvis man på den måde kommer over det loft, som er for hver enkelt fiskeart i Danmark, så skal man afhænde de fisk, som man kommer ned under loftet. Derfor får vi greb om kvotekongerne, siger Simon Kollerup.

Kvotekonger vil stadig fiske

Med aftalen indføres en ny model for opgørelse af ejerskabet af fiskekvoterne, så det ikke længere vil være muligt via investeringer eller kreative konstruktioner at eje eller disponere over kvoter ud over det gældende loft.

Der etableres en pligt til at oplyse for alle kvoteejere, der har økonomiske engagementer i virksomheder eller hos personer, der på samme måde ejer kvoter, så dette tæller med i det samlede kvoteregnskab.

Samtidig søsættes et effektivt sanktionssystem. Hovedelementet er et rejsehold hos Fiskerikontrollen, der skal føre kontrol med, at reglerne bliver overholdt. Kontrolteamet får til opgave at kontrollere pengestrømmene og ejerskabet af kvoterne - og reglerne for hvem der må eje kvoter.

Men aftalen er ikke et opgør med storfiskeri i Danmark. Fremover vil der også sejle store kuttere ud fra de danske havne, lyder det fra fiskeriminister Karen Ellemann (V):

- Jeg tror, at vi vedbliver at have et effektivt fiskeri i Danmark, hvor vi også vil se de store kuttere komme ind i havnene og sikre hele forsyningen til et enormt vigtigt følgeerhverv. Hele fiskeriindustrien er jo af kæmpe betydning for mange områder i Danmark.

Kommer I og tager kvoter fra dem, der allerede har bøjet reglerne?

- Vi opsiger helt konkret de dispensationer, de har haft. Hvis man i dag er over de lofter, der gælder, så skal man afvikle det. Så det er ikke noget med at komme og tage. Man skal overholde de lofter, der er, og det får vi effektive redskaber til.

- Det handler om at sikre, at dansk fiskeri ikke havner på meget få hænder. Vi vil sikre bæredygtigt dansk fiskeri og skabe balancer, siger fiskeriministeren.

Ikke til at misforstå

Ifølge De Konservatives fiskeriordfører, Orla Østerby, er aftalen på ingen måde et stop for, at kvotekongerne fremover kan fiske i dansk farvand.

- Kvotekonger kan fortsætte med at fiske, og det kan de effektivt, for det er til gavn for Danmark. Jeg har det godt med den aftale, vi har indgået, fordi vi har sikret os, at fiskeriet med den effektivitet, vi har i Danmark, kan fortsætte. Den bliver ikke skadet af det her, siger han.

Rigsrevisionen udtalte i august sønderlemmende kritik af administrationen af kvotesystemet.

I en rapport skrev Rigsrevisionen blandt andet, at Miljø- og Fødevareministeriet direkte har modarbejdet Folketingets intentioner om at begrænse antallet af kvotekonger.

Fiskeriminister Karen Ellemann er overbevist om, at den nye aftale også vil gøre forvaltningen af dansk fiskeri bedre.

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at aftalen ikke er til at misforstå. Og det bliver et solidt lovgivningsarbejder, der går i gang nu i forhold til at få lavet det her regelsæt.

- Jeg tror, at forvaltningen omkring fiskeriet også er glade for, at vi har lavet et politisk stykke arbejde, der meget tydeligt redegør for, hvad regelsættet er, siger Karen Ellemann.

Arbejdet med at implementere aftalen begynder allerede nu. Regeringen forventer, at den nye model for kvoteejerskab, kontrol og sanktioner er fuldt implementeret den 1. januar 2019.