S og DF kræver handling på bosteder: 'Det flyver under offentlighedens radar'

Beboere på bosteder blandes alt for tilfældigt, mener både Socialdemokratierne og Dansk Folkeparti.

- Der er meget store problemer derude, og det flyver meget under offentlighedens radar, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om bostederne. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kræver handling efter, at Folketingets Ombudsmand har konstateret udbredt utryghed på en række psykiatriske bosteder rundt omkring i landet.

Der skal fremover være meget klarere retningslinjer for håndteringen af episoder med vold og trusler - og så skal beboerne i langt højere grad fordeles efter deres behov, lyder det i Folketingets Ombudsmands rapport.

Og det er Liselott Blixt, psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, enig i.

- Vi er nødt til at have nogle klare retningslinjer for, hvordan vi visiterer de enkelte borgere, og hvad vi gør, når der er uro på bostederne, siger hun.

I rapporten fra Folketingets Ombudsmand bliver der peget på, at man på flere psykiatriske botilbud får blandet for mange forskellige typer beboere sammen.

Forskellige beboere er et problem

Den problematik vil Liselott Blixt have kigget på, når socialminister Mai Mercado (K) inden længe fremlægger en ny psykiatriplan.

- Man skal ikke visitere alle ét sted hen. Vi skal blive bedre til at visitere dem, der er afhængige af stoffer eller har en bestemt slags sygdom til de rigtige steder med det rigtige personale. Det er ikke sket, siger Liselott Blixt.

Ifølge socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kan mange af problemerne spores tilbage til indførelsen af kommunalreformen for ti år siden. Tidligere havde man langt mere specialiserede bosteder, lyder det fra socialdemokraten.

- Nu har vi velmedicinerede, ældre kvinder med skizofreni boende på et bosted dør om dør med unge misbrugere med tatoveringer helt op til ørerne. De to grupper fungerer utrolig dårligt med hinanden, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Der er meget store problemer derude, og det flyver meget under offentlighedens radar. Man er nødt til at gå ind og kigge på, om man ramte rigtigt, da man lavede kommunalreformen, siger hun.

Hos Folketingets Ombudsmand peger afdelingschef Morten Engberg på, at de på deres tilsynsbesøg på 13 forskellige bosteder mødte mange utrygge beboere.

DF: Mere bureaukrati, tak

Nogle oplevede eksempelvis, at de kunne sidde helt bange og utrygge på deres værelser efter en voldsom episode på bostedet uden at få hjælp til at håndtere det. De turde ikke forlade deres værelser.

Det får Liselott Blixt til at bakke op om ombudsmandens opfordring til politikerne om, at der skal indføres ens retningslinjer og handleplaner på landets psykiatriske botilbud i tilfælde af voldsepisoder.

- Der skal ligge en nøjagtig plan, så personalet ved 100 procent, hvad de skal gøre, så vi sikrer, at vi giver den bedste hjælp til de her syge mennesker. Så ja, jeg ønsker mig måske lidt mere bureaukrati, siger hun.

Men der skal mere til end flere papirtigre, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Vi skal tage fat om, hvorvidt bostederne fungerer godt nok. Det gør de ikke i min bog. Det fungerer ikke, som det gør i dag. Derfor håber jeg, at regeringen vil tage det her alvorligt, siger hun.

I den kommende psykiatriplan vil socialminister Mai Mercado (K) blandt andet adressere nogle af problemerne på de psykiatriske botilbud.

Hun erklærer sig enig i, at visiteringen af beboere på bostederne kan blive bedre.

- Og det har man allerede et ansvar for at sikre ude på bostederne. Det er vigtigt, når man visiterer, at personalet skal kunne håndtere beboerne, men det er også vigtigt at kigge på selve beboersammensætningen, siger Mai Mercado.

Facebook
Twitter