S og DF vil have udvalg til at holde snor i fiskeriminister

S og DF vil nedsætte et særligt fiskeriudvalg i Folketinget for at følge genopbygning af fiskeriforvaltningen.

Fiskeri- og ligestillingsminister Karen Ellemann (V) ankommer onsdag d. 6 september 2017 til samråd for blandt andet at svare på, hvordan fiskeriministeren direkte eller indirekte har brugt ministeriets embedsværk til at påvirke Folketingets partier og eksterne aktører i sagen. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil styrke den parlamentariske kontrol med regeringen på fiskeriområdet. Det skal ske ved at oprette et særligt fiskeriudvalg i Folketinget.

Det nye udvalg skal følge fiskeriministerens genopbygning af fiskeriforvaltningen via månedlige samråd, lyder det.

Ministeren skal give årlige redegørelser for udviklingen i kvotekoncentrationen og antallet af kvotekonger, ligesom udvalget kan tage øvrige fiskerirelaterede spørgsmål op.

- Fiskeriet er så vigtigt et erhverv i Danmark, at det er afgørende for både erhvervet og befolkning, at den nye fiskeriforvaltning indrettes til vores fælles tilfredshed, siger Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup.

- Derfor er det vigtigt, at Folketinget styrker sin kontrol med regeringen, som jo har været enormt fodslæbende de sidste to år, siger han.

DF: Der er styr på for lidt

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, tilføjer, at der "alt for længe har været styr på alt for lidt":

- Det er ikke tilfredsstillende for os som folketing, og derfor sender vi nu et meget tydeligt signal til regeringen om, at denne her gang skal der være styr på sagerne.

- Den dårlige forvaltning har kun været til gavn for kvotekongerne, som har skummet fløden.

- Nu skal der laves en fiskeriforvaltning, som er til gavn for fiskeriet bredt set, og det vil vi følge tæt med i gennem det nye fiskeriudvalg.

Efter kras kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri blev fiskeriområdet i begyndelsen af august flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Ansvaret ligger hos Ellemann

Fiskeriet hører nu under Karen Ellemann (V), der dermed kan kalde sig minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

I en skriftlig kommentar til Ritzau udtaler hun, at det er vigtigt for hende at have "et godt og konstruktivt samarbejde" med Folketinget om opbygningen af en ny fiskeristyrelse og administrationen af fiskekvoter.

- Vi har allerede i dag et tæt samarbejde om disse emner på de løbende møder i ordførerkredsen og på samråd og møder i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor fiskeriområdet hører til.

- Jeg er bekendt med, at S og DF ønsker at formalisere dette samarbejde yderligere, og det må være en sag for Folketinget at afgøre, om det anses som nødvendigt at nedsætte et separat udvalg til det.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fremlægger senere i september forslaget om fiskeriudvalget. Det sker på et møde i Miljø- og Fødevareudvalget.

/ritzau/