S og R er uenige om fremtiden for muslimske friskoler

Socialdemokratiet vil stoppe med at give statsstøtte til muslimske friskoler med mere end 50 procent tosprogede elever. De Radikale kalder forslaget diskriminerende.

Dan Jørgensen (S) og Morten Østergaard (R) besøger i denne uges afsnit af Langt fra Borgen den muslimske friskole Al-Salahiyah nord for Odense.

Henover sommeren er de muslimske friskoler kommet i modvind efter en række afsløringer i danske medier.

Blandt andet i BT, som beretter om rod i regnskaberne og bedrageri, om elever der er blevet rådet til at holde sig fra ikke-muslimske venner af en viceskoleleder, om tidligere lærere der har stået frem med beretninger om vold og trusler og religiøs kontrol.

Derudover har danske myndigheder under tilsyn fundet arabisk-sproget undervisningsmateriale med afsnit om jihad og martyrer, og der har også været mistanke om kunstigt høje karakterer.

Og senest har den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole i København fået frataget sit statstilskud, der i 2016 udgjorde 11,6 millioner kroner, fordi skolen vurderes til ikke at overholde flere af friskolelovens regler.

Muslimske friskoler skal fratages statsstøtte

De mange historier har fået Socialdemokratiet til at foreslå at tage statstilskuddet fra friskoler, hvor over 50 procent af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk.

- Det er klart, at når der er så mange eksempler på, at muslimske friskoler har lært børnene nogle normer, som vi ikke kan leve med, og som har forskelsbehandlet piger og drenge, så er vi kritiske.

- Derfor foreslår vi, at skoler, hvor der er over 50 procent af eleverne, der er har udenlandsk baggrund, ikke skal kunne få offentlig støtte som udgangspunkt, siger integrationsordfører Dan Jørgensen (S) i denne uges udgave af 'Langt fra Borgen', hvor han og hans radikale kollega Morten Østergaard (R) er på besøg hos den muslimske friskole Al-Salahiyah nord for Odense.

I videoen herunder diskuterer skoleleder Ayoub Chahine og Dan Jørgensen (S) Socialdemokratiets forslag.

Al-Salahiyah-friskolen er en af de i alt 29 muslimske friskoler i Danmark, som ville blive hårdt ramt af Socialdemokratiets forslag. Men Dan Jørgensen lægger dog op til at de muslimske friskoler kan modtage statsstøtte, hvis de kan bevise, at de styrker integrationen.

Radikale: Diskriminerende forslag

Den politiske leder af De Radikale, Morten Østergaard, er modstander af Socialdemokratiets forslag, som han kalder "diskriminerende".

- Jeg kan ikke rigtig forstå, at nogle forsvarlige politikere i Danmark kan foreslå at sortere folk på baggrund af deres religion. Helt grundlæggende må det jo være sådan, at loven er ens for alle, siger han.

Find ud af, hvor mange elever der går på muslimske friskoler i Danmark i videoen herunder.

Der findes 29 muslimske friskoler i Danmark. Ni muslimske friskoler er under tilsyn af myndighederne - heraf er tre muslimske friskoler under skærpet tilsyn, da der er en begrundet mistanke om, at reglerne ikke bliver fulgt.

Netop derfor mener Morten Østergaard ikke, at der er behov for at ændre på den nuværende lovgivning, da tilsynet med friskolerne allerede virker efter hensigten.

- Man skal stille mennesker til ansvar for deres handlinger, men hvis man siger til alle dem, der ikke har overtrådt loven, at de ikke kan få lov at holde skole mere, fordi andre har overtrådt loven, så er man ude på meget tynd is.

'Langt fra Borgen' bliver sendt i aften på DR1 klokken 21.55. Programmet kan derefter ses på DR TV.