Tema Trepartsforhandlinger

S om flygtningeforslag: Vi har ikke noget imod lærlingelønninger

Socialdemokratiet opfordrer regeringen til at tage imod arbejdsgivernes og fagforeningernes udstrakte hånd.

- Vi har vendt os mod, at der etableres permanente lave løntrin på arbejdsmarkedet. Vi har jo ikke noget imod lærlingelønninger, som har eksisteret i Danmark i flere hundrede år, siger Mattias Tesfaye. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Regeringen skal ved trepartsforhandlingerne tage imod forslaget om den indslusningsordning, som arbejdsgiverne og fagbevægelsen netop har fremlagt.

Sådan lyder opfordringen for Socialdemokratiets Mattias Tesfaye, der er medlem af Folketingets udlændingeudvalg.

- Det er rigtigt godt, at arbejdsmarkedets parter er blevet enige om noget konkret, og vi opfordrer regeringen til at tage imod den udstrakte hånd, siger Mattias Tesfaye.

Trepartsforhandlinger

Det er et stort ansvar, der hviler på repræsentanterne for regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne, når de går i gang med trepartsforhandlingerne. Succesen ved en sådan forhandling handler i høj grad om at skabe realistiske forventninger til resultatet.

Gå til tema

Når flygtningene ikke er på skolebænken, skal de under virksomhedspraktikken modtage en elevløn.

FOA-formand Dennis Kristensen er kritisk over for forslaget, fordi det ifølge ham giver kommunerne mulighed for at ansætte flygtninge til en timeløn på 49 kroner i timen. Ifølge Dennis Kristensen er der tale om "ren indslusningsløn".

Socialdemokraterne har flere gange afvist tanken om på nogen måde at sænke lønnen for de flygtninge og indvandrere, der skal ind på arbejdsmarkedet.

Hvorfor forholder Socialdemokratiet siger anderledes til forslaget om elevløn i forhold til DA og LO's forslag?

- Vi har vendt os mod, at der etableres permanente lave løntrin på arbejdsmarkedet. Vi har jo ikke noget imod lærlingelønninger, som har eksisteret i Danmark i flere hundrede år.

- Det har været afgørende for os, at det er en del af et uddannelsesforløb, og at det bliver indpasset i den danske overenskomst, siger Mattias Tesfaye.

Forslaget fra DA og LO:

  • Indslusningsordningen skal være en integrationsgrunduddannelse (IGU). Den skal sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, som endnu ikke har kvalifikationer, som lever op til kravene på det danske arbejdsmarked.
  • IGU skal vare op til 24 måneder og veksle mellem uddannelse og virksomhedspraktik. Uddannelsesforløbet skal vare 20 uger.
  • Flygtningene modtager elevløn, når de arbejder i en virksomhed.
  • Målet er, at flygtninge bliver løftet til at kunne varetage et job på almindelige danske arbejdsmarkedsvilkår eller fortsætte på eksempelvis en erhvervsuddannelse.
  • Gennemførelsen af et IGU-forløb giver ret til optagelse i a-kasse på dimittendvilkår.

    Kilde: LO

/ritzau/