S: PET skal beskytte undertrykte unge muslimer

Nyt exit-program skal hjælpe unge truede muslimer væk fra deres familier. I værste fald kan et fuldstændigt identitetsskifte komme på tale.

Dan Jørgensen og Socialdemokraterne mener, der skal være bedre muligheder for muslimer, der vil flygte fra for eksempel tvangsægteskab. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Der findes indvandrermiljøer i Danmark så ekstreme, at der er behov for et exit-program til muslimer, der vil flygte fra tvangsægteskab, vold eller genopdragelse.

Sådan lyder det fra Socialdemokraterne, der er klart med et nyt udspil, der skal hjælpe pressede muslimer ud af ekstremistiske miljøer.

- Hvis der er en kvinde, der er udsat for vold eller på vej ind i tvunget ægteskab, der vil ud, så tager myndighederne over og hjælper med at finde en bolig, hjælper med at finde et job eller uddannelse, og sørger for, at du er i sikkerhed – det vil sige beskyttelse mod dem, der kan tænkes at ville dig noget skidt, siger Dan Jørgensen om det nye udspil.

Henter inspiration fra bandeprogram

Udspillet består af fire punkter: Personer, der ønsker det, skal tilbydes ny bopæl, så de også rent fysisk kan forlade miljøet, programmet skal give mulighed for ny uddannelse eller job, personen skal tilbydes beskyttelse – i grelle tilfælde kan det også omfatte PET-beskyttelse og identitetsskifte, personen skal hjælpes med at stifte et nyt netværk, blandt andet med hjælp fra en mentor.

Selve exit-programmet henter inspiration fra det eksisterende, der tilbydes bandemedlemmer, der ønsker at komme væk fra det kriminelle miljø, forklarer Dan Jørgensen.

- Man har jo nogle erfaringer med exit-programmer i forhold til bandemedlemmer, og der skal man se, hvilken erfaring, man har med at skrue det sammen, og hvilke udfordringer, der er i at give et menneske en ny identitet.

Tilbud skal være forankret i kommunerne

Rent praktisk mener Socialdemokraterne, at programmet skal være forankret i de enkelte kommuner, som det er tilfældet med exit-programmerne for bandemedlemmer.

- Jeg tror, vi skal se på, hvad vi har af erfaringer med exit-programmer omkring bandemedlemmer, og der har været en forankring i kommunerne med et specielt tilknytningsforhold til de relevante myndigheder, der, så vidt jeg har forstået, fungerer meget godt, siger Dan Jørgensen.

Hvor mange, der rent faktisk er så udsatte, at de ville være egnede til exit-programmet, eller hvor mange, der for den sags skyld rent faktisk vil benytte sig af tilbuddet, har Socialdemokraterne ikke noget bud på. Derfor har man heller ikke noget overslag over, hvad programmet kan komme til at koste.

- Det er jo ikke et område, hvor vi har præcise tal på, hvor mange udsatte, det drejer sig om, men vi ved, det findes, og det dokumenteres alt for ofte i pressen, at det nu er gået galt i igen.

- Vi har ikke lavet den slags programmer før, og derfor skal der laves grundige forhandlinger med kommunerne, og de enkelte relevante myndigheder, før vi kan sige noget om, hvilke ressourcer der er brug for, siger Dan Jørgensen.

Exit-program skal testes først

Han understreger, at tilbuddet skal ses om et af mange redskaber mod ekstremisme.

- Det skal ses som et virkemiddel i en lang palet. Det var jo bedst, hvis den form for undertrykkelse og vold slet ikke fandtes, og det skal man sikre via uddannelse og sanktioner mod dem, der forbryder sig mod reglerne osv. Men uanset hvor meget vi gør os umage, vil der være eksempler på undertrykkelse, og hvis nogen har modet til at sige, jeg vil væk, jeg vil reddes, så skal vi som samfund tage hånd om den situation.

I første omgang foreslår Socialdemokraterne, at exit-programmet iværksættes som en prøveperiode for at opklare, hvor stort et behov, der er for ordningen – og hvor omfangsrigt, den skal være.

De fire punkter som beskrevet af Socialdemokraterne.

 • Ny bopæl
  Exit-programmet skal kunne give personer mulighed for fysisk at forlade miljøet og skifte bopæl. Kommunen skal anvise en bolig. Kommunen skal kunne beslutte, om der skal tilbydes et flytte- og etableringstilskud.
 • Uddannelse og beskæftigelse
  Muligheden for at uddanne eller videreuddanne sig med henblik på senere beskæftigelse. Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik job med løntilskud med videre. Bistand til håndtering af egen økonomi.
 • Beskyttelsesforanstaltninger
  Vurdering om der er behov for, at politiet iværksætter beskyttelsesforanstaltninger: Kan bestå i udlevering af overfaldsalarmer, tilsyn eller lignende. I helt ekstraordinære tilfælde skal "PET kunne iværksætte vidnebeskyttelsesforanstaltning inden for rammerne af vidnebeskyttelsesprogrammet." Og i de mest alvorlige tilfælde kan der foretages et fuldstændigt identitetsskifte med nyt navn, adresse med videre.
 • Nyt netværk og helbredstjek
  Programmet skal indeholde tiltage, der kan hjælpe personen med at skabe et socialt netværk - for eksempel i form af deltagelse i fritidsaktiviteter eller sport, konsultationsrække hos en psykolog og endelig muligheden for at få stillet en mentor til rådighed.