S-profil: Ja, vi svækker FN

Mattias Tesfaye (S) anerkender, at man svækker FN-systemet, men fastholder at Danmark ikke skal tage imod kvoteflygtninge for indeværende.

Socialdemokratiet er enige med Regeringen i at stoppe modtagelsen af ca. 500 kvoteflygtninge årligt gennem FN-systemet, en praksis som Danmark har fulgt siden 1989. I ‘Debatten’ på DR2 blev det torsdag aften diskuteret, hvorvidt det er en god idé.

Her blev Tesfaye spurgt, om Danmark svækker FN-systemet ved at forlænge det midlertidige stop for kvoteflygtninge. Svaret:

- Ja, desværre - en lille smule.

Er det et problem?

- Isoleret set, ja, det er det da.

Danmark først

Men selvom det socialdemokratiske folketingsmedlem finder det problematisk at svække FN-systemet, mener han at nationale hensyn vejer tungest. Og det på trods af at mange netop nu efterlyser internationale løsninger i forhold til verdens ca. 60 mio. flygtninge.

- Alle beslutninger har fordele og bagdele, og der er absolut en fordel for Danmark i at nedbringe antallet af nye opholdstilladelser til folk fra ikke-vestlige lande. Det vejer i den ene vægtskål. I den anden vægtskål vejer, at det ikke ligefrem er noget, der styrker en af de vigtigste mekanismer, vi har, nemlig fordelingen af kvoteflygtninge gennem FN-systemet, siger Tesfaye.

Regeringspartiet Venstres Marcus Knuth gav i samme udgave af ‘Debatten’ udtryk for, at forlængelsen af det midlertidige stop for kvoteflygtninge heller ikke har været en let beslutning for Regeringen:

- Det har været et af de sværeste spørgsmål, vi har debatteret i regeringen... Men vi står i en situation, hvor integrationsopgaven i Danmark er uoverskueligt stor, siger han og nævner to-sprogede elever i danske skoler og udsatte boligområder som eksempler.

Han understreger endvidere

- Vi sætter Danmarks ve og vel over FN-systemet.

Se hele udsendelsen af Debatten på DR2, når Clement Kjersgaard spørger: Flere udlændingestramninger på vej?