S-profil: Mette Frederiksen vil føre Løkkes asylpolitik

En ny regering med Mette Frederiksen ved roret vil ikke rulle asylpolitikken tilbage til Thorning-tiden, siger Mattias Tesfaye og øger dermed afstanden yderligere til de radikale på udlændingeområdet.

Smykkelov, strammere familiesammenføringsregler og stop for kvoteflygtninge. Socialdemokratiet har på det seneste stemt for stort set alle regeringens stramninger på asylområdet.

To gange endda uden om regeringen med Dansk Folkeparti. Den nye kurs er kommet for at blive, mener partiets folketingsmedlem Mattias Tesfaye, der er bogaktuel med udgivelsen 'Velkommen Mustafa', en gennemgang af 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik.

- Hvis man forestiller sig, at der kom valg i morgen, og Mette Frederiksen blev statsminister efter det valg, så ville vi ikke skrue udlændingepolitikken tilbage til det, der var udlændingepolitikken under Thorning, siger Mattias Tesfaye og hamrer dermed en kile ned mellem socialdemokraterne og de radikale – hvor netop udlændingepolitikken er et af de store stridsmål.

- Det er jo notorisk, historisk forkert, når de radikale bliver ved med at påstå, at vi ikke kan regulere antallet af asylansøgere til Danmark, siger Tesfaye og henviser til, at asyltallene i 2015 for ham var et stort wake up call.

Ikke den bedste integrationspolitik

- Asyltallene i 2015 var jo historisk dramatiske, og det har været med til at presse den her udvikling igennem, hvor vi har været nødt til at finde ud af, hvordan vi kan få nedbragt antallet af asylansøgere til Danmark, siger Mattias Tesfaye.

Efter en række stramninger på asylområdet er antallet af asylansøgere til Danmark faldet og nåede i januar i år det laveste niveau i otte år.

Derfor er den nye udlændingelinje fra Socialdemokratiet ifølge Tesfaye ikke nødvendigvis det, der fordrer den bedste integration, men det er nødvendigt for at få styr på tilstrømningen.

- Vi har jo siden 90’erne slået ind på en stadig strammere udlændingekurs, fordi virkeligheden bankede på, og nu er vi så heldigvis der, hvor vi for alvor lytter til de gamle vestegnsborgmestre, der allerede tilbage i 80’erne påpegede, at for mange indvandrere og flygtninge ville skabe integrationsproblemer.

Vestegnsborgmestrene havde ret

Derfor er Socialdemokraterne, hvis de skal være ansvarlige, nødt til at bibeholde den samme linje på asylområdet, som den nuværende under Løkke, mener Tesfaye

- Vestegnsborgmestrene påpegede jo allerede dengang i 80’erne, at vi har piger, der bliver taget ud af skolen, fordi de kommer i den seksuelle alder. Vi har problemer med tvangsægteskaber og problemer med ghettoisering. De problemer blev for svære at feje af bordet og negligere, og derfor er vi et sted i dag, hvor vi skal gøre, hvad vi kan for at kontrollere antallet af asylansøgere, siger Tesfaye, der mener at så længe EU ikke kan finde en fælles løsning på flygtningekrisen, så er nationale regeringer nødt til at gøre deres for at gøre det uattraktivt at tage turen over Middelhavet.

- Så længe vi har et meget asocialt asylsystem, hvor det er dem, der kan betale mest til menneskesmuglerne, der kommer til Europa, så har vi ikke anden mulighed for at kontrollere tilstrømningen end at regulere vilkårene ned – og derfor ender det jo med et ræs mod bunden.

Se hele udsendelsen af Debatten på DR2, når Clement Kjersgaard spørger: Hvem forhindrer integrationen?