S: Regeringens bilaftale er spiselig

Socialdemokratiet vil gerne tilslutte sig aftalen registreringsafgiften. SF og Enhedslisten er kritiske

Aftalen om lavere registreringsafgifter mellem DF og regeringen ligner noget, S kan slutte sig til. (Foto: © Sarah Christine Nørgaard, Scanpix)

- Umiddelbart ligner det en aftale, som vi kan tilslutte os.

Det siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, om den aftale, hvor regeringen og Dansk Folkeparti netop er blevet enige om at sænke registreringsafgiften for biler.

- Det, der ligger klar nu, er meget bedre end det, regeringen lagde op til. Det er ikke længere bare en aftale om, at de dyreste biler skal blive billigere. Der er taget forskellige hensyn til miljø og sikkerhed. Nu skal vi lige nærlæse aftalen, men som det ser ud nu, er det umiddelbart noget, vi kan tilslutte os, siger Jesper Petersen.

Regeringen havde, inden aftalen blev indgået, ønsket at sænke registreringsafgiften fra 150 procent til 100 for alle biler. Men det ville Dansk Folkeparti ikke være med til. Dermed bliver aftalen om registreringsafgiften væsentlig mindre, end det regeringen tidligere lagde op til.

Miljø og sikkerhed

Som det ser ud i dag, er registreringsafgiften på en bil afhængig af bilens værdi. For en bil på op til 106.600 kroner skal der betales en afgift på 105 procent, mens der for biler, der er dyrere, skal betales en afgift på 150 procent.

Med den nye aftale vil den lave afgift ryge ned på 85 procent, mens den høje afgift forbliver den samme - men nu skal den såkaldte værdibaserede afgift så kombineres med en faktor, der tager hensyn til bilens miljøpåvirkning og dens sikkerhedsudstyr. Det betyder på almindeligt dansk, at biler, hvor der bliver sparet på sikkerhedsudstyr for at holde prisen nede, eller som er mindre miljøvenlige, bliver sænket mindst i pris.

Dansk Folkeparti gik til forhandlingerne med et krav om at sikre og miljøvenlige biler, der kører langt på literen, skal være billigere, og store benzinslugere skal være dyrere. Det var samtlige partier i rød blok enige i, og dermed har et flertal uden om regeringen støttet forslaget.

Enhedslisten tvivler

Men det kompromis, som regeringen og DF fik sig forhandlet frem til, har altså ændret sig så meget fra regeringens udgangspunkt, at socialdemokraterne gerne vil tilslutte sig den nye aftale.

Til venstre for Socialdemokratiet, hersker der dog mere kritik af aftalen.

- Jeg ærgrer mig over, at aftalen ser ud til at blive en blød landing. Vi havde et flertal for en ambitiøs omlægning med fokus på miljøbelastning og sikkerhed. Men det var Dansk Folkeparti åbenbart ikke indstillet på at udnytte alligevel, siger SF's skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen til Ritzau.

Heller ikke hos Enhedslisten klapper man højt i hænderne over den nye aftale.

- Jeg tvivler på, at de miljømæssige tiltag, der også ligger i aftalen, men som vi endnu har til gode at se, kan kompensere for de negative miljømæssige og klimamæssige konsekvenser af endnu flere biler, siger transportordfører, Henning Hyllested til Ritzau.

Aftalen indeholder også en sænkelse af taksterne på Storebæltsforbindelsen, så prisen for at krydse den sænkes med 25 procent, og en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor. Der skal indføres en vejafgift, så udenlandske bilister kommer til at være med til at finansiere aftalen.

Her får du overblik over aftalen.

 • Sådan ændres bilafgifterne:

 • * Den lave afgiftssats sænkes fra de nuværende 105 procent til 85 procent.

 • * Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, det såkaldte skalaknæk, hæves markant fra de nuværende 106.600 kroner til 185.000 kroner.

 • * Foruden den generelle nedsættelse øges det eksisterende fradrag i registreringsafgiften for de sikreste biler fra de nuværende 2000 kroner til fremover 8000 kroner.

 • * Fradraget gives til biler, der opnår de maksimale fem stjerner i den internationale sikkerhedstest Euro NCAP.

 • * Afgiftstillægget for biler med dårlig brændstoføkonomi øges fra i dag 1000 kroner til 6000 kroner, mens grænsen for, hvornår en bil opnår fradrag for god brændstoføkonomi øges for både benzin- og dieselbiler.

 • Foruden aftalen om bilafgifter, er der indgået aftale om følgende:

 • * Den fynske motorvej mellem Nørre Aaby og Odense Vest udvides med et tredje spor.

 • * Taksterne for at passere Storebælt skal sænkes gradvist, så der skæres en fjerdedel af prisen.

 • Her finder regeringen pengene:

 • * Leasingreglerne skal strammes.

 • * Der skal også fastsættes et loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at eksempelvis flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

 • * Den årlige grønne ejerafgift forhøjes også med 500 kroner, samtidig med at der indføres nye trin. Forhøjelsen gælder kun for biler, som bliver indregistreret efter lovforslagets fremsættelse den 3. oktober 2017.

 • * Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere enige om at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler. Der er tale om ordning efter tysk forbillede. Afgiften kan betales ved køb af en vignet, der gælder f.eks. 10 dage, to måneder eller et år. For danske biler vil afgiften kunne opkræves én gang årligt sammen med de øvrige løbende afgifter.

 • * Danske bilister kompenseres i gennemsnit for vejafgiften gennem lavere øvrige bilafgifter. Dette tiltag indrettes således, at den tilvejebringer et provenu på 0,3 milliarder kroner fra 2020. Kilder: Finansministeriet