S slækker på krav: Accepterer Støjbergs smykkeforslag

Med opbakning fra LA, K, S og DF har regeringen nu flertal for lovforslaget om at beslaglægge asylansøgeres værdigenstande efter ny ændring.

Socialdemokraterne støtter nu regeringens lovforslag om at beslaglægge asylansøgere værdigenstande. (Foto: Sara Gangsted © Scanpix)

Socialdemokraterne erklærer sig nu klar til at stemme for det omstridte smykkeforslag, efter at integrationsminister Inger Støjberg (V) igen har ændret det, sådan at genstande med særlig affektionsværdi, såsom vielsesringe, er helt ude.

Også selvom integrationsordfører Dan Jørgensen (S) i fredags gjorde det klart, at genstande i det hele taget skulle fritages - af lovforslaget fremgår det, at regeringen fortsat lægger op til at lade politiet beslaglægge andre ”genstande af større økonomisk værdi” over 10.000 kroner.

- Nu har vi fået en formulering, der sikrer netop det, der var vores formål, nemlig at flygtninge ikke kan fratages vielsesringe og andre ting med stor affektionsværdi. Hele det grundlæggende princip om, at hvis man har store værdier selv, så skal man være med til at betale for sit ophold, har vi hele tiden bakket op om. Vi har bare ikke haft forsikring om, at vi kunne sikre, at flygtninge ikke skulle fratages den her form for værdier, siger Dan Jørgensen.

Men i fredags sagde du, at man kun skulle kunne beslaglægge store kontante summer og slet ingen genstande. Med det her nye ændringsforslag fra Støjberg kan man stadig beslaglægge computere og mobiltelefoner. Hvorfor holder I ikke fast i jeres krav fra i fredags?

- Jeg har hele tiden sagt, at det grundlæggende princip om, at hvis man har værdier af en hvis størrelse, er det kun rimeligt, hvis man er med til at betale for sit ophold. Grunden til, at vi ikke tidligere har kunnet støtte ministerens formulering, er fordi, at det netop ikke har været muligt at blive enige om nogle formuleringer, som var tilfredsstillende.

- Men det, vi har presset ministeren til nu, kan vi sagtens leve med. En anden mulighed havde selvfølgelig været at sige, at vi tager genstande helt ud, men nu endte vi på det her kompromis, og det er rigtig godt.

Men kommer det ikke til at handle meget om symbolpolitik, når I går med på, at man stadig godt kan beslaglægge genstande som computere og mobiltelefoner, men kun vielsesringe, som har været meget omtalt, ikke kan beslaglægges?

- Vi har fra starten sagt, at vi ikke tror, at det her kommer til at berøre ret mange mennesker, og at det ikke vil være ret ofte, at man vil gå ud og beslaglægge. Men på den anden side er vi heller ikke imod princippet om, at man gør det, hvis der er tilfælde, hvor man måtte have genstande af meget høj værdi, men det er svært at forestille sig, at der skulle være særligt mange tilfælde, siger Dan Jørgensen.

LA: Modet svigtede K og S

Også de Konservative har presset på for ændringer i lovforslaget og erklærer sig nu tilfredse.

- Det, der har været vigtigt for os, har været hele den der afsporede debat om at tage folks vielsesringe fra dem. Det ville vi ikke være med til. Her sikrer vi, at man ikke tager vielsesringe fra folk, uanset hvad de koster. Vi sikrer også, at personlige ure, en ring, en halskæde, skal man heller ikke tage fra folk, siger integrationsordfører Naser Khader (K):

- Men det er vigtigt at holde fast i, at hvis du kommer hertil med en formue, så skal du bruge formuen, før vi begynder at bruge skattekroner på dig. Det holder vi fast i. Men det er ikke alle, der kommer med en formue, siger han.

Liberal Alliance er "meget glade for, at regeringen har bøjet sig hen imod vores synspunkt".

Men politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøl lægger ikke skjul på, at Liberal Alliance gerne ville være gået skridtet længere, så det kun var kontanter, der kunne konfiskeres.

- Man må sige, at modet svigtede S og K i sidste øjeblik, for man kunne jo have sikret, at det var blevet sådan, at det kun var kontanter, man kunne have konfiskeret. Det havde vi foretrukket, siger han.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1099265680123955