S vil have opdateret grundloven

Socialdemokratiet vil have opdateret og tilrettet grundloven efter de faktiske forhold i dagens Danmark. Det indebærer efter partiets mening, at andre trossamfund økonomisk skal sidestilles med Folkekirken.

I Danmark er der religionsfrihed, men Socialdemokratiet mener,at der mangler også at være religionslighed. Andre trossamfund, sommuslimer og katolikker, bør have samme grundlovssikrede økonomiskestøtte som Folkekirken, mener partiet.

Kilde:Socialdemokratiets Grundlovsudspil.

Smidiggørereglerne for ændring af Grundloven.

Muliggøreet selvstyre indenfor rigsfællesskabets rammer på Færøerne og iGrønland.

SikreFolkekirkens selvstyre og sikre religionsligheden.

Gøremonarkiet tidssvarende, bl.a. ved at tronen går i arv til denførste fødte.

StyrkeFolketingets indsigt i og kontrol med udenrigs- ogsikkerhedspolitikken.

Sikreåbenhed i forvaltningen.

Understrege de politiske partiers centrale rolle i vor demokratiskestyreform.

Definerestatsmagternes funktioner og kompetencer.

Opdaterede grundlæggende borgerlige, politiske, økonomiske, sociale ogkulturelle rettigheder samt fastslå den enkeltes ansvar overforfællesskabet, naturen og de kommende generationer.

Tageudgangspunkt i folkestyret og gøre sproget tidssvarende.En ny Grundlov skal:

Forslaget er en del af en større plan om opdatering ogomskrivning af grundloven.

Socialdemokratiets retspolitiske ordfører, Morten Bødskovsiger:

- Verden har ændret sig en del siden grundloven blev skrevet,alle er ikke mere medlem af Folkekirken, nu skal der værereligionslighed.

Andre trossamfund får i dag indirekte statsstøtte, fordiøkonomiske bidrag er fraddragsberettigede. Og det mener blandtandre Folketingets formand, Christian Mejdahl er sikring nok:

- Danmark er et kristent land, og det afspejles i grundloven også er der fradragsret til bidrag til andre trossamfund, sigerChristian Mejdahl til DR Nyheder.

Pia Christmas Møller, som er politisk ordfører for DetKonservative Folkeparti, siger om Socialdemokratiets forslag omreligionslighed:

- Grundloven garanterer religionsfrihed på linie med en rækkeandre grundlæggende frihedsrettigheder. Det er ikke nogentilfældighed. Tværtimod har det aldrig været meningen at garanterelighed. Folkekirken er hverken en statskirke eller en frikirke, menderimod en kirke med en grundlæggende tilknytning til udviklingen idet danske folk og samfund," siger Pia Christmas-Møller.

FacebookTwitter