Så er det slut med at udvinde kviksølv

Det skal være slut med at udvinde kviksølv, og brugen skal minimeres. Det er der enighed om på verdensplan.

Brug af kviksølv skal begrænses og udvinding skal forbydes. Det er man på verdensplan blevet enige om.

- Det er et stor internationalt gennembrud, at der nu bliver sat en stopper for udvinding af kviksølv, siger miljøminister Ida Auken i en pressemeddelelse.

Kviksølv er meget giftigt og kan spredes over lange afstande via luft og vand. Det kan ikke nedbrydes og ophobes derfor i dyr og mennesker. Tidligere var det brugt en del - blandt andet i termometre.

Ingen fælles begrænsning

I Danmark har vi allerede en af verdens strengeste reguleringer af kviksølv, men vi får stadig kviksølv tilført miljøet fra den grænseoverskridende forurening. Og på verdensplan har der hidtil ikke været nogen fælles begrænsninger i brugen af kviksølv.

Den nye konvention omfatter alt fra udvinding af kviksølv i miner over brugen af kviksølv i produkter og produktionsprocesser til udledninger til luft, jord og vand og endelig til håndtering af kviksølv i affaldsbehandlingen.

Konventionen vil stoppe for tilførsel af ny kviksølv ved at forbyde åbning af nye miner og sætter en frist for lukningen af eksisterende miner.

Fik en klat kviksølv

Desuden indeholder den begrænsning af og forbud mod brug af kviksølv i diverse produkter og produktionsprocesser.

- Jeg har hørt beskrivelser af, hvordan mine forældres generation fik en klat kviksølv at eksperimentere med i kemitimerne i skolen, og de fleste af os kan selv huske, da det var i ethvert termometer.

- Nu kan vi se enden på brugen, også i resten af verden, så vi er virkelig kommet langt med det internationale samarbejde, siger Ida Auken.

Behandles særligt

Den nye konvention begrænser ligeledes udledningerne til luft fra for eksempel kulkraftværker og andre større industrianlæg.

Brugen af kviksølv i små guldminer i den fattige del af verden er i dag den største kilde til udledninger til miljøet, oplyser Miljøministeriet.

Det adskiller sig meget fra den øvrige industrielle brug af kviksølv og behandles derfor særligt i konventionen med planer for en reduceret anvendelse og mindre udledninger.

/ritzau/