Så har Troels Lund fået sin næse

Efter en uges ventetid modtager den tidligere Venstre-minister kritik for sin rolle i skattesagen.

Troels Lund Poulsen (V) har nu formelt fået en næse af et flertal i Folketinget for sin rolle i Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. Her ses Troels Lund Poulsen ved Skattesagskommissionen. (Foto: Keld Navntoft © Scanpix)

Troels Lund Poulsen (V) havde som daværende skatteminister det politiske ansvar for de ulovligheder, der fandt sted i forbindelse med Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag

Sådan lød det allerede i sidste uge fra et lille flertal i Folketinget bestående af partierne i rød blok, og nu har Troels Lund Poulsen så formelt modtaget en næse - en kritik - af flertallet.

Næsen blev udskudt til i dag, da de borgerlige partier skulle have mulighed for at komme med et skriftligt modsvar.

- Det her er en meget alvorlig sag, siger Socialdemokraternes gruppeformand, Leif Lahn Jensen, der også er formand for Underudvalget for Udvalget for Forretningsorden, som udstikker næsen til Troels Lund Poulsen.

- Vi er nødt til at dele ansvaret ud, og ansvaret vil selvfølgelig altid være den øverste politiske chefs, altså ministerens, siger Leif Lahn Jensen.

LA: De røde skamskriver en konklusion

Sagen om, hvem der lækkede statsminister Helle Thorning-Schmidts mand Stephen Kinnocks skatteforhold, blev aldrig opklaret af Skattesagskommissionen, men ifølge rød blok var Troels Lund Poulsen som daværende minister ansvarlig for lækagen og en række andre kritisable forhold.

Rød blok mener, at Troels Lund Poulsen skal have politisk kritik for at overtræde sin tavshedspligt og afgive forkerte oplysninger til kommissionen, der undersøgte skattesagen.

Det afviser man i blå blok, hvor Liberal Alliance kalder næsen for politisk drilleri.

- Rød blok har forsøgt at politisere den rapport, der er kommet fra Skattesagskommissionen unødigt meget, siger politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA).

- Man havde regnet med, at der ville være nogle klare konklusioner mod Troels Lund Poulsen, og det er der så ikke. I stedet for at acceptere det, så prøver man at skamskrive en konklusion, siger han.

Hvad er en politisk næse?

* En næse er den populære betegnelse for en kritik af en politikers handlinger.

* En politiker, en embedsmand eller en myndighed kan for eksempel få en næse for at begå fejl i sagsbehandlinger eller for at tage beslutninger mod bedre vidende.

* Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser. Derimod kan et flertal i Folketinget tvinge en minister til at gå af ved at udtrykke et mistillidsvotum.

* Rekordholderen af næser er tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), der blev tildelt ikke mindre end 80 næser, heraf de fleste som følge af fodnotepolitikken, hvor et flertal i Folketinget pålagde regeringen og ham at tage fodnoter - at tage danske reservationer ved Nato-møderne.

* Udtrykket har formentlig rod i gammeldansk nesæ, der betyder skam eller vanære.

Kilde: Kaare R. Skou, Dansk Politik A-Å.

/ritzau/DR Nyheder/

Blåt svar: Troels Lund kan ikke drages til ansvar

De borgerlige partier skriver i modsvaret til Troels Lund Poulsens næse, som DR Nyheder har set, at "det ikke kan lægges til grund, at den daværende skatteminister Troels Lund Poulsen har involveret sig i Skat Københavns behandling af sagen eller i øvrigt har søgt at få afgørelsen omgjort".

De borgerlige beklager desuden, at Skattesagskommissionen ikke kunne fastslå, hvem der lækkede Thorning-parrets skattesag til BT, og at der blev løjet over for Folketingets Ombudsmand.

De fire partier beklager ligeledes, at "personfølsomme oplysninger" i form af homorygter om Stephen Kinnock kom i omløb, men at rygterne startede hos Thorning-parrets daværende revisor, Frode Holm.

Til sidst i svaret minder de blå partier om, at der blev ændret praksis undervejs i behandlingen af Thorning-parrets skattesag. Det var ifølge de borgerlige partier til fordel for Stephen Kinnock, men betød også, at Skat måtte genoptage andre skattesager - for eksempel den tidligere fotomodel Camilla Vests sag.

Troels Lund Poulsen har nu mulighed for at komme med et formelt svar til kritikken, hvis han ønsker det.

Det har forud for onsdagens møde ikke været muligt at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen, som i sidste uge gav udtryk for, at han først ville kommentere kritikken, når han formelt havde modtaget den.