Så meget kommer din nye bil til at koste: Priseksempler efter ny registreringsafgift

Regeringen og Dansk Folkeparti har landet aftale om afgift på biler.

For bilafgiften betyder aftalen, at den lave afgiftssats sænkes fra 105 procent til 85 procent. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler.

Parterne er også nået til enighed om en sænkelse af taksterne på Storebæltsforbindelsen, så prisen for at krydse den sænkes med 25 procent og en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor.

Udenlandske bilister skal til gengæld være med til at finansiere aftalen ved at betale en vejafgift.

For bilafgiften betyder aftalen, at den lave afgiftssats sænkes fra 105 procent til 85 procent. Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, det såkaldte skalaknæk, hæves fra de nuværende 106.600 kroner til 185.000 kroner.

Den værdibaserede afgift vil blive sammenholdt med bilernes miljøpåvirkning og sikkerhedsudstyr. Dermed er aftalens vinderbiler ifølge finansminister Kristian Jensen (V) de såkaldte mellemklasse biler.

- 90 procent af alle biler, der bliver indregistreret, vil ligge på den lave afgiftssats, siger finansminister Kristian Jensen (V) om aftalen.

Herunder kan du se priseksempler fra regeringens egen hjemmeside på, hvad den nye registreringsafgift betyder for disse biler: