Sådan skal krigsfanger fremover behandles

Knap 30 lande og internationale organisationer er blevet enige om disse regler for behandling af krigsfanger.

Ifølge slutdokumentet fra Københavnsprocessen skal krigsfanger fremover behandles efter 16 principper.

Her er et udpluk af de væsentligste:

* Alle tilfangetagne skal behandles humant og med respekt for deres værdighed.

* Personer, der er taget til fange, men ikke tilbageholdes, skal løslades.

* Tilbageholdelsen af personer skal ske i henhold til international lovgivning.

* Personer, der bliver tilbageholdt, skal øjeblikkeligt informeres om grunden til deres internering på et sprog, de forstår.

* De myndigheder, der har personer i deres varetægt, bør udvikle faste retningslinjer for behandlingen af fangerne.

* Man må ikke bruge fysisk magt mod fanger, bortset fra tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt og forholdsmæssigt.

* Tilbageholdte personer skal straks registreres.

* De myndigheder, der er ansvarlige for krigsfangerne, er ansvarlige for at sikre passende forhold under indespærringen, inklusive drikkevand, mad, adgang til frisk luft, hygiejne og beskyttelse mod vejr og vind samt militære aktiviteter.

* Tilfangetagne skal tillades passende adgang til kontakt med omverdenen, inklusive familie, så tidligt som praktisk muligt.

(Kilde: Københavnsprocessen: Principper og retningslinjer)

FacebookTwitter