Sådan vil regeringen finde penge til skattelettelser

Udlændinge, børnefamilier, råderummet og tidligere reformer skal finansiere regeringens foreslåede skattelettelser.

Finansminister Kristian Jensen (V) har i dag præsenteret regeringens finanslovsudspil.

Der er ifølge finansminister Kristian Jensen (V) "tre hovedveje" at gå nedad, når regeringen og Dansk Folkeparti skal forsøge at finde finansiering til de skattelettelser, som regeringen forleden foreslog.

Man kan indføre flere optjeningsprincipper for folk, der kommer til landet, så de ikke modtager fuld offentlig ydelse fra dag ét; man kan øge egenbetalingen for danskundervisning; og man kan sætte et loft over børnechecken.

- Man skal yde før man kan nyde, og ved at udvide optjeningsprincippet til flere områder, så er det muligt for os at kunne sætte skatten ned, siger finansminister Kristian Jensen.

De tre forslag tager regeringen med, når den i den kommende tid skal forhandle om skattelettelser med Dansk Folkeparti. Samlet set regner regeringen med at kunne hente godt fem milliarder kroner på "justeringer af overførselsområdet".

Derudover foreslår regeringen at hente godt syv milliarder kroner på det såkaldte finanspolitiske råderum.

Skal finde 17 milliarder

I tirsdags kom det frem, at regeringen vil lette skatterne for 23 milliarder kroner, i onsdags at erhvervslivet skal styrkes for to milliarder kroner - og i dag kom finanslovudspillet så.

Alt i alt kræver regeringens planer, at der skal findes 17 milliarder kroner, hvis de skal blive til virkelighed. Andre penge hentes fra tidligere gennemført reformer og aftaler, der blandt andet omhandler integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

- Vi har allerede startet opsparingen, fordi vi med den første fase af jobreformen i 2015 fandt en milliard kroner, som nu bruges til at sænke skatten på arbejde. Og med aftalen om flere år på arbejdsmarkedet (fra juni i år, red.) fandt vi 2,5 milliarder af de midler, der skal bruges til at lette skatten, siger Kristian Jensen.

Den tidligere Venstre-regering foreslog i sin 2025-plan for præcis et år siden netop at indføre et loft over børnechecken, så der ikke gives fuld børnecheck til familier med mange børn.

Vil skære i børnecheck til store familier

VLAK-regeringen vil fremover kun give fuld børnecheck til to børn i en familie, mens et tredje barn kan få, hvad der svarer til 75 procent af børnechecken. Resten af børneflokken skal ikke modtage nogen check, mener regeringen, som forventer at kunne spare 400 millioner kroner på den øvelse.

Vil det ikke ramme især ikke-etniske danskere?

- Jeg ved ikke præcis, hvem det vil ramme fordelt på etnicitet. Det her bliver lovgivning, der er gældende for alle. Og sidst vi havde drøftelsen viste det sig, at der også er mange danske familier, der har store børneflokke, siger Kristian Jensen.

- Det her er et spørgsmål om, hvad vi mener er rimeligt i forhold til, at staten betaler til, at familier har børn, siger han.

Foruden regeringens egne forslag til besparelser, forventer finansministeren, at støttepartiet Dansk Folkeparti vil have en række ønsker med til forhandlingerne.

Kristian Jensen har blandt andet noteret sig, at Dansk Folkeparti har foreslået, at man også indfører et optjeningsprincip i forhold til SU, så udenlandske studerende ikke modtager samme ydelser under uddannelse som danske studerende.

- Det tager vi selvfølgelig med i drøftelserne. Vi har aftalt med Dansk Folkeparti, at vi skal drøfte optjeningsprincipper her i efteråret, og derfor er det mest rimeligt, at vi drøfter det med dem i forhandlingslokalet.

SU-området er dog forligsbelagt stof, fastslår finansministeren, så det vil kræve en enighed blandt forligspartierne, hvis der skal spares på det område.