Særlig kommission skal granske Forsvarets Efterretningstjeneste

Kodeordene er fortrolighed og tillid, når særlig kommission skal undersøge spionsagen fra Forsvarets Efterretningstjeneste.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) annoncerede i dag, at Forsvarets Efterretningstjeneste vil blive undersøgt, men det er ikke sikkert, at meget fra den undersøgelse vil ramme offentligheden. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

- Det er afgørende, at der er tillid til, at efterretningstjenesterne agerer inden for deres beføjelser og samarbejder med de tilsyn, der skal kontrollere dem.

Sådan lyder det i dag i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet i forbindelse med, at regeringen vil have sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste grundigt undersøgt af en særlig kommission.

Det virker måske åbenlyst, at efterretningstjenesterne skal agere inden for deres beføjelser, og de fleste ville nok også mene, at det er helt indlysende, at efteretningstjenesterne skal samarbejde med de tilsyn, der skal kontrollere dem.

Sådan har det bare ikke forholdt sig ifølge Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), der har kritiseret Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) for at begå ulovligheder, spionere mod et af tilsynets medlemmer og have en såkaldt "legalitetskultur".

Derfor vil regeringen nu fremsætte et lovforslag om en særlig undersøgelseskommision af FE. Det er dog samtidigt afgørende, at undersøgelsen ikke resulterer i, at fortrolig viden slipper ud af FE.

- Især af hensyn til den betydelige mængde klassificeret materiale, der vil indgå i undersøgelsen, vil kommissionen blive nedsat ved en særlig lov, der sikrer fortroligheden omkring de forhold, der undersøges, skriver Justitsministeriet i pressemeddelelsen.

Kommissionen vil få et år til sit arbejde og vil bestå af tre dommere fra Vestre Landsret, der vil få adgang til alt tilgængeligt materiale og med mulighed for at afhøre vidner.

Kommissionen skal afgive en beretning, men på grund af behovet for at holde noget af materialet klassificeret, så vil beretningen ikke blive offentliggjort.

Undersøgelsen vil fokusere på de kritikpunkter, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) allerede har fremlagt.

Det drejer sig blandt andet om indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, FE's eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til TET og spørgsmål om FE's uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i TET.

Kommisionen har også mulighed for at udvide undersøgelsen yderligere. I så fald skal kommusionen rette henvendelse til justitsministeren, der sammen med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og forsvarsminister Trine Bramsen (S) skal beslutte, om undersøgelsen skal udvides.

Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne består af fem medlemmer. Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, Morten Østergaard fra De Radikale, Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF, Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti og Kristian Jensen fra Venstre.

Tilsynets kritik:

  • Forsvarets Efterretningstjeneste har flere gange tilbageholdt centrale oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.

  • Der er risiko for, at der uberettiget kan indhentes oplysninger om danskere.

  • Det tyder på, at Forsvarets Efterretningstjenestes ledelse har undladt at følge op på eller undersøge tegn på spionage på Forsvarsministeriets område.

  • Der hersker i Forsvarets Efterretningstjenestes ledelse og dele af tjenesten en uhensigtsmæssig kultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter bliver forsøgt skrinlagt.

  • Der er tegn på, at Forsvarets Efterretningstjeneste har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.

  • Forsvarets Efterretningstjeneste har uberettiget behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

  • Kilde: Tilsynet med Efterretningstjenesterne