Seks måneder hurtigere gennem studiet giver 1,2 milliarder kroner

Politikerne tager snart for alvor fat på debatten omkring en ny SU-reform. Hvis alle studerende bliver færdige med studierne et halvt år før, end de gør nu, kan der spares 1,2 milliarder kroner i 2020.

Hvis alle studerende skærer et halvt år af deres studietid på de lange videregående uddannelser, kan 1,2 milliarder kroner ryge i statskassen i 2020. Det vurderer Uddannelsesministeriet. (© Colourbox)

De danske studerende, der bliver færdige med deres uddannelse på normeret tid, hører til det absolutte mindretal.

Men hvis alle studerende på de lange videregående uddannelser fremover i gennemsnit er seks måneder hurtigere til at få eksamensbeviset i hånden, betyder det en årlig besparelse på 1,2 milliarder kroner i år 2020.

Det fremgår af et skriftligt svar fra uddannelsesminister Morten Østergaard (R) til Folketinget.

- Hvis studerende på de lange videregående uddannelser i gennemsnit gennemfører deres studier seks måneder hurtigere, end de gør i dag, skønnes et provenu på knap 1,2 mia. kr. i 2020. Heraf skønnes SU-besparelserne at udgøre cirka 0,25 milliarder kroner, mens det øgede arbejdsudbud, der følger af, at de studerende afslutter deres studier hurtigere, skønnes til godt 0,9 milliarder kroner, skriver ministeren.

Og det regnestykke viser blot, at der er god grund til at skære i SU'en, når politikerne på Christiansborg om kort tid skal forhandle om en ny SU-reform.

Det siger Venstres forskningsordfører Esben Lunde Larsen.

- Det er et interessant talt, og vi har i Venstre i lang tid sagt, at vi er opsatte på at se på det sjette studieår, så man kun får SU i den periode, ens uddannelse er normeret til, siger Venstres forskningsordfører Esben Lunde Larsen.

1 ud af 100

På Roskilde Universitet, RUC, har de studerende på universitetets samfundsvidenskabelige uddannelser danmarksrekorden i at være længst tid om at komme gennem studiet. Her gør blot 1 ud af 100 studerende deres studie færdigt til den normerede tid.

Mens de studerende på RUC oftest bliver forsinket, er de studerende på Aalborg Universitet dem, der oftest færdiggør deres studie til tiden. På de samfundsvidenskabelige uddannelser lykkes det for 47 procent.

De mange forsinkelser koster i statskassen i form af både SU-kroner og tabte skatteindtægter, og derfor har flere partier - blandt andet Venstre og De Konservative - i flere år foreslået at sløjfe det sjette studieår.

Populært sagt også kaldt 'fjumreåret', som betyder, at de studerende kan få SU i op til et år mere, end uddannelsen er normeret til.

På tour de SU

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har bebudet, at regeringen vil finde to milliarder kroner på en kommende SU-reform, som skal få de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet.

Endnu er der ingen konkrete forslag på bordet, men Morten Østergaard har blandt andet sagt, at "de studerende skal vænne sig til tanken om, at man i højere grad skal tage ansvar for sit studieforløb, når man modtager støtte fra et af verdens mest generøse SU-systemer, og at tiden ikke er til, at man kræver mere, end man har behov for".

I næste uge tager ministeren på tour de SU rundt i landet til de største universiteter for at debattere SU med de studerende.

Facebook
Twitter