Seks ministre blev advaret om det ville være ulovligt at aflive alle mink

Embedsværket gjorde den 1. oktober seks centrale ministre opmærksom på, der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

Magnus Heunicke (S) og Nick Hækkerup (S) på Christiansborg. De to ministre sidder for bordenden i regeringens corona-udvalg, der fik forelagt problematkken med, at det ville kræve en lovændring, hvis man besluttede at aflive alle mink. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det var ikke kun fødevareminister Mogens Jensen (S), der blev advaret om, at det uden en lovændring ville være ulovligt at aflive alle mink.

Flere myndigheder og ministerier blev advaret adskillige gange - og seks ministre i den socialdemokratiske regering fik en klar advarsel på et møde i regeringens coronaudvalg.

For der var ikke hjemmel i loven, som det hedder juridisk, til at aflive alle mink, lød det i en sag, som blev sendt til regeringens Covid-19-udvalg den 1. oktober.

I udvalget sidder normalt sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, udenrigsminister Jeppe Kofod, erhvervsminister Simon Kollerup og kulturminister Joy Mogensen - alle er de socialdemokratiske ministre.

Det har indtil videre kun været muligt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup. Udenrigsminister Jeppe Kofod har ingen kommentarer til sagen. Både erhvervsminister Simon Kollerup og finansminister Nicolai Wammen oplyser igennem deres pressetjenester, at de ikke var tilstede på det pågældende møde.

Det fremgår af en redegørelse udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet, som er blevet oversendt til Folketinget her til eftermiddag.

Af denne sag fremgår blandt andet følgende:

”Skulle smitteudviklingen udvikle sig yderligere, vil mere vidtgående tiltag, som for eksempel aflivning af alle mink i Danmark, evt. kombineret med et midlertidigt eller permanent forbud mod hold og avl af mink, kunne overvejes."

"MFVM (Miljø- og Fødevareministeriet, red.) vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området."

Loven skulle nærlæses

Læser man videre i redegørelsen skrives det, at Miljø- og Fødevareministeriet sammen med Justitsministeriet og Sundhedsministeriet skal undersøge det "fornødne lovgrundlagt, såfremt der sidenhen måtte træffes beslutning om aflivning af alle minkbesætninger i et geografisk område eller i hele landet.”

Dermed trækkes seks andre ministre ind i sagen, der ellers hidtil har lagt pres på den nu afgående fødevareminister og statsminister Mette Frederiksen.

Herefter kan embedsfolkene bag redegørelsen ikke se, at spørgsmålet om den manglende lovhjemmel - altså at man ikke kan aflive alle mink uden at ændre loven - bliver diskuteret igen før den 3. november.

Her kan du se, hvad Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund siger til sagen.

Advaret en uge forinden

Men spørgsmålet om den manglende mulighed i loven til at aflive alle mink, blev allerede rejst den 22. september.

Her godkender Mogens Jensen et såkaldt cover på en sag om håndtering af coronasmitte i mink. Et cover er en sammenfatning af en sag. Sagen skal bruges til et forberedende møde i Økonomiudvalget. I den sag, hvor Mogens Jensen altså godkender coveret, er der vedlagt et bilag, som forholder til et fremtidigt scenarie, hvor alle mink skal aflives. Det står i bilaget, at dette scenarie kræver en lovændring.

Ifølge redegørelsen indgår dette bilag ikke i det materiale, der efterfølgende sendes ud som forberedelse til mødet i regeringens økonomiudvalg.

Advarsel dagen før pressemødet

Tirsdag den 3. november, dagen før pressemødet, hvor Mette Frederiksen konstaterer, at alle mink skal aflives, er der møde i regeringens Koordinationsudvalg. I udvalget sidder statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen, udenrigsminister Jeppe Kofod, justitsminister Nick Hækkerup og skatteminister Morten Bødskov.

Til mødet får udvalget oversendt en del materiale om håndteringen af den aktuelle minksituation. I et bilag med titlen ”Kompensation til minkavlere mv.” bliver spørgsmålet om lovhjemmel til at kompensere minkavlere taget op. Her fremgår det, at det umiddelbart ikke er vurderingen, at der kan findes lovhjemmel til at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale i den nuværende epidemilov. En mulig hjemmel skal i stedet findes i Miljø- og Fødevareministeriet, lyder det.

Det bliver i bilaget konstateret, at Miljø- og fødevareministeriet samt Justitsministeriet er ved af afklare spørgsmålet om, hvorvidt lovhjemlen kan findes.

Det fremgår derimod ikke, at medlemmerne af regeringens koordinationsudvalg på det møde diskuterede manglende lovhjemmel til at aflive alle mink.

Store diskussioner før og efter pressemødet

Kort inden pressemødet den 4. november er spørgsmålet om lovhjemmel oppe at vende. Her kontakter Fødevarestyrelsen på en mail Justitsministeriet ”fordi styrelsen ikke mener, at hjemlen kan udbredes til hele landet. "Justitsministeriet besvarer umiddelbart herefter mailen og angiver en kontaktperson", står der i redegørelsen, hvor det også bliver understreget, at de ministre, som var med til pressemødet ikke var orienteret om den drøftelse om lovhjemmel.

Om aftenen efter pressemødet den 4. november er Miljø- og Fødevareministeriets departementschef til et møde med Fødevarestyrelsens direktion, hvor de diskuterer, om der er hjemmel til at aflive mink i hele landet. Efter mødet kontakter Miljø- og Fødevareministeriet Justitsministeriet for at fortælle, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke er lovhjemmel til aflivning.

Torsdag den 5. november ved middagstid begynder Miljø- og Fødevareministeriet at arbejde på et udkast til nyt lovforslag, der skal gøre aflivningen af alle mink lovlig.

Se hele interviewet med Mogens Jensen i videoen herunder.

Justitsministeren: Spørgsmålet blev ikke diskuteret

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er den eneste, der er stillet op til et interview med DR Nyheder om sagen.

Vi kan se, at der er et møde i regeringens covid-19-udvalg den 1. oktober. Der fremgår det, af den sag, der skubbes over til udvalget hvor du sidder, at der ikke er lovhjemmel på plads. Bliver du bekendt med det?

- Det som der skete ved den sagsbehandling, det var dels at spørgsmålet ikke blev diskuteret, da udvalget havde sit møde. Men også at sagen i virkeligheden drejede sig om aflivningen af mink inden for zonerne, siger han og fortsætter:

- Det, der så siges, det er: Uden for zonerne er der behov for lovteknisk at afklare, hvad der skal ske. Og det vil sige, man siger ikke, at der er hjemmel, man siger heller ikke, at der ikke er hjemmel. Man siger, at her skal der ske en lovteknisk afklaring, så vi kan forholde os til en problemstilling, der måske kommer sidenhen, siger Nick Hækkerup.

Men bliver du i forbindelse med mødet 1. oktober gjort opmærksom på, at der ikke er afklaring af, hvorvidt der er hjemmel eller ej?

- Det man sætter i gang, det er jo et ønske om at få afklaret, hvis det her på et tidspunkt bliver aktuelt med aflivning uden for zonerne, hvordan er det lovgivningsmæssige grundlag så.

Justitsministeren siger desuden, at det efter hans vurdering ikke giver anledning til ansættelsesretlige konsekvenser i hans ministerie.

Opdateret med en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) og oplysningen om, at Nicolai Wammen ikke var tilstede på mødet.