SF: Bedre vilkår for udenlandske prostituerede

I Danmark har kvinder, der er blevet handlet til prostitution, ikke nogen grund til at hjælpe politiet med at fælde bagmændene. Det mener SF, som vil tilbyde kvinderne, at de kan blive længere i Danmark.

DR har siden sommeren 2007 infiltreret prostitutionsbranchen i København og afdækker med skjult kamera, hvordan kvinder bliver behandlet og brugt til sex - og hvordan bagmændene får hjælp af pæne borgere som revisorer og advokater. (Foto: Foto fra TV-bånd © DR)

Efter at DR-dokumentaren 'Prostitutionens bagmænd' afslørede flere af de kriminelle, som profitterer på udenlandske kvinder, som under tvang arbejder som prostituerede i Danmark - vil SF nu se på kvindernes vilkår.

For som det er i dag kan SF's medlem af Europaparlamentet, Margrethe Auken, godt forstå, hvis de kvinder er rigtig bange.

- De bliver sendt hjem lige i armene på deres bagmænd. Vi behandler dem ikke, som vi ville behandle vidner, der hjalp os mod storforbrydere - og det burde vi gøre, siger Margrethe Auken til DR Nyheder.

Blive længere end 100 dage

Hvor udlændinge i Belgien kan få varig opholdstilladelse, hvis de vidner mod en menneskehandler, og det ender med, at menneskehandleren bliver dømt - kan de i Danmark kun blive i 100 dage. Det er den periode SF vil have udvidet.

- De skal føle, at de er i trygge hænder, når de går i gang med at afsløre bagmændene, siger Margrethe Auken.

Politiet skal vurdere behov

Men regeringen mener ikke, kvinderne skal være her længere.

- Det kan jeg ikke umiddelbart sige, at vi synes er nogen god idé, siger konservativ udlændingeordfører, Helle Sjelle, til DR Nyheder.

- Hvis den periode, som de har mulighed for at være her på nuværende tidspunkt, skal udvides yderligere, så er vi altså nødt til at have politiet på banen, der så må sige, at der er et stort behov for det her, siger hun.

Prostitution

Kilde: Gyldendals leksikon

Den eksisterende lovgivning gør prostituerede meget udsatte for pression og vold fra kunder, fra tilfældige kriminelle og fra politiets side. De har oftest meget vanskeligt ved at få den politibeskyttelse og retssikkerhed, andre borgere har.

Konsekvenserne af de forskellige typer af lovgivning er kun i ringe udstrækning afdækket. Det er derfor også vanskeligt at vurdere, hvorvidt offentlig kontrol eller «markedsmekanismerne» er værst for de prostituerede.

Enkelte lande har legaliseret prostitution - f.eks. Indonesien og nogle tyske delstater.

De fleste lande har fortsat forbud mod alfonseri, der også ofte omfatter prostitueredes forsørgelse af en familie.

Holland:

Holland har vedtaget en ny politik, der gør gadeprostitution lovlig, afmærker særlige områder med parkeringsplads til kunderne, områder hvor pushere kan operere mm. Samtidig legaliseres bordeller, men der stilles store krav til hygiejne mm., som mange små bordeller ikke kan tilgodese. Det forventes derfor, at godt 60 % af de prostituerede i Holland stadig vil arbejde udenfor lovens rammer.

Sverige:

I Sverige er prostitution fra 1999 forbudt for mænd (køberne) men ikke for kvinder (som sælgere).

Danmark:

I Danmark eksisterer der for eksempel en lovgivning, der gør en kvindes salg af seksuel tilfredsstillelse lovlig, men det er stadig forbudt for hende at give de penge hun har tjent til en alfons, en bordelmutter og lignende. Problemerne omkring beskatning og bistandshjælp er desuden fortsat til stede.

I de fleste lande udgør prostitution idag en grå-zone. Salget af seksuel tilfredsstillelse er ikke helt forbudt, men heller ikke legalt.

Prostitutionslovgivningen i Europa

Hovedparten af kvinderne på massageklinikker er i kontakt med en sagsbehandler, men kun få har oplyst sagsbehandleren om prostitutionen.

14 % af alle danske mænd har på et tidspunkt i deres liv købt sex af en prostitueret. Det viser en dansk undersøgelse fra 2005.
Tendensen er, at andelen af mænd, der har købt sex, stiger med alderen.
Nogle få mænd, der køber sex, er ensomme, handicappede eller mænd, der ikke kan få kontakt med kvinder.
De fleste undersøgelser, der findes om prostitutionskunder, viser imidlertid, at kunderne ikke adskiller sig fra mænd generelt, når man ser på alder, bopæl, civilstand, erhverv og økonomiske forhold.
Det er vidt forskelligt, hvor mange erfaringer med sexkøb kunderne har – fra en gang i livet til ugentlige sexkøb gennem adskillige år.
Nogle køber sex i visse perioder eller ved særlige lejligheder. Det kan for eksempel være, når en mand ikke har en fast partner, eller når partneren er bortrejst eller syg. Det kan også være i forbindelse med kundens egne rejser uden partner.

Kilde:

Der er ingen, der præcis ved, hvor mange prostituerede, der er i Danmark. Den seneste opgørelse fra Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte viser, at der er mere end 5.567 herhjemme, der prostituerer sig.

Prostitution i Danmark