SF: Udsatte unge skal støttes - også efter de fylder 18 år

Regeringen har allerede nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med løsninger rettet mod udsatte unge, siger undervisningsminister.

SF foreslår, at udsatte unge, der allerede er i kontakt med sociale myndigheder, skal have en handlingsplan, indtil de bliver 23 år. (Foto: Jeppe Carlsen © Scanpix)

Udsatte unge er ofte overladt til sig selv, når de fylder 18 år, for her ryger mange ud af det sociale system.

Og det duer ikke, mener SF, for det er netop i disse år, hvor man har risiko for at fare vild i tilværelsen - og især hvis man kommer fra en familie, hvor mor og far ikke har ressourcerne til at støtte en.

- Derfor foreslår vi, at udsatte unge, der allerede er i kontakt med de sociale myndigheder, får en handlingsplan, der rækker ud over det 18. år - gerne til de er 23 år, siger SF's socialordfører Trine Torp.

Eksempelvis kan den unge få en mentor eller kontaktperson, som den unge har tillid til, og som kan hjælpe med praktiske eller personlige problemer i hverdagen.

SF's forslag kommer på baggrund af en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, der viser, at 7-8 procent af udsatte unge mellem 25 og 30 år, som ikke er i uddannelse eller i job, hvert år koster samfundet 15 milliarder.

Derfor er det vigtigt at sikre de unges tilknytning til arbejdsmarkedet, mener socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, som foreslår på et andet initiativ.

Hun henviser til et forsøg i København Kommune, hvor unge i folkeskolen med forældre uden for arbejdsmarkedet bliver hjulpet i gang med fritidsjob.

- Jeg tror, vi skal kigge videre ad den vej, fordi det betyder meget for ens fremtid, at man får et netværk på arbejdsmarkedet, så man ved, hvad det egentlig vil sige at gå på arbejde, siger hun.

En løsning, hvor netop socialforvaltning og skoleforvaltningen samarbejder, kan være en mulighed, mener Ellen Thrane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

- Vi ser allerede nu, at en række kommuner har rykket deres sagsbehandlere ud på skolerne for at kunne forbygge problemerne, siger hun.

- Vi har i sidste uge nedsat et ekspertudvalg, der det næste år skal komme med løsninger til, hvordan vi kan tage hånd om de unge og sikre, at de får det liv og arbejde, som de kunne tænke sig, siger hun.