SF vil have samfundet ned i gear med en ”ro på-reform”

Danskernes hverdag er alt for stresset, mener Pia Olsen Dyhr, der vil have en ”større samfundsdiskussion og ikke bare diskutere skattelettelser”.

SF-formand Pia Olsen Dyhr vil væk fra snakken om topskattelettelser og i stedet tale om stress, arbejdsliv og perfekte 12 tals-piger. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Mens regeringen og Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, gør klar til at lægge arm om både skattereform og forsvarsforlig til efteråret, går SF i en helt anden retning.

Partiet har brugt sommerferien på at forberede en såkaldt ”ro på-reform”, som partiformand Pia Olsen Dyhr i dag løfter sløret for på et pressemøde i forbindelse med SF’s sommergruppemøde.

SF’s bud på en ”ro på-reform” er en perlerække af velkendte - og enkelte nye - SF-forslag, som partiet nu har samlet i ét reformudspil.

Hovedbudskabet fra SF og formand Pia Olsen Dyhr er, at samfundet skal ned i gear: Vi skal væk fra konkurrencestat og præstationsræs og i stedet fokusere på at få et bedre liv.

- Vi vil noget andet med vores samfund, og jeg synes, det er grundlæggende vigtigt, at vi også får den diskussion, og ikke kun taler økonomisk politik.

- Alt for mange mennesker føler sig stressede og pressede i dagligdagen. Det gælder både børn, unge, arbejdsløse og mange med pressede arbejdsliv. Vi skal have livet til at hænge bedre sammen for dem og os alle sammen, og det er tid til at gå en anden vej, siger Pia Olsen Dyhr.

Vil have styrelse for godt arbejdsliv

Konkret fremlægger SF i alt 18 forslag, der skal modvirke stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det vil partiet blandt andet gøre ved at sikre børnefamilier ret til nedsat arbejdstid med SU-lignende lån til at kompensere for lønnedgang, lade forældre og pædagoger – og ikke kommunalbestyrelser – bestemme, hvornår børn skal starte i skole samt sætte ind overfor ”karakterræs” og nedskæringer på uddannelser. Du kan se alle forslagene nederst i artiklen.

Der er nogle af de her perfekte 12 tals-piger, som egentlig gør alt, hvad de kan for at være perfekte, men som alligevel ender med at gå ned med stress, angst eller panik.

pia olsen dyhr

SF foreslår som finansiering at indføre en ”formueskat” på 0,5 procent på formuer, der overstiger fem millioner kroner. Det er den del, der overstiger fem millioner, som SF vil beskatte, og partiet vil også lade skatten omfatte fast ejendom og friværdi i boliger.

Pia Olsen Dyhr, det er ikke tidligere lykkedes jer at komme igennem med forslagene rent politisk. Hvad vil I gøre anderledes for at få de andre partier med på dem?

- Der er også noget af det her, der skal kæmpes med. Vi vil for eksempel gerne afskaffe fremdriftsreformen. Det har Venstre selv åbnet for. Det må vi så arbejde med. Vi har set flere partier sige, at de vil droppe uddannelsesloftet. Dem må vi alliere os med.

- Selv Liberal Alliance siger jo, at vi skal kigge på kvalitet og ikke kun på kvantitet. Så nogle af diskussionerne har SF fat i. Vi er ikke lykkedes med at komme igennem med dem, men vi bliver ved med at kæmpe for hvert eneste skridt i den rigtige retning, siger SF-formanden.

I vil også nedlægge Moderniseringsstyrelsen og oprette en ny styrelse med navnet ”Styrelse for afbureaukratisering og godt arbejdsliv”. Det lyder nærmest helt alternativt. Hvordan skal det forstås?

- Nej, det lyder meget SF’sk. Vi vil gerne have en styrelse, der fokuserer på, hvordan vi får de offentligt ansatte til at have et arbejdsliv, hvor de leverer mest muligt. Det er vigtigt. Men samtidig også fokuserer på patienten, hvis man er i sundhedsvæsenet, eller på barnet, hvis man er i børnehaven.

- I stedet for alle mulige kontrolkrav, som vi har stillet igennem tiderne. Det er det, vi vil gøre op med, og jeg tror ikke, at vi får gjort op med den kultur i den offentlige sektor, med mindre vi afskaffer Moderniseringsstyrelsen, siger Pia Olsen Dyhr.

Inspiration fra norske Skam

I kalder det en ny ro på-reform, men stort set samtlige punkter i udspillet er noget, I har foreslået tidligere. Har der også være ro på i SF’s politikudvikling på det seneste?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Forslagene skal ses i en sammenhæng, og det er ikke alt sammen genbrug, kan jeg fortælle dig. Der er nogle af dem, der rent faktisk er nye. Og vi mener bare, at vi er nødt til at diskutere, hvordan vores liv er samlet set. Vi er alt for stressede.

- Jeg møder mennesker igen og igen, der siger, at de ikke kan klare alt det stress. Det er ikke sådan et samfund, vi vil have. Derfor vil vi have en større samfundsdiskussion og ikke bare diskutere skattelettelser til den enkelte.

Et af de få nye forslag i SF’s udspil er et forslag om at indføre såkaldte ”helsesøstre” på samtlige ungdomsuddannelser.

Det er blandt andet inspiration fra den norske tv-serie Skam, der får SF til at stille forslaget. Her kan Noora, Vilde og de andre hovedpersoner besøge gymnasiets helsesøster – eller sundhedsplejerske – og tale om blandt andet prævention, spiseforstyrrelser og andre vigtige emner.

I Danmark er sundhedsplejersker primært til stede på landets folkeskoler, men ifølge SF skal de fremover også være at finde på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, fordi ”de unge er alt for stressede”, som Pia Olsen Dyhr formulerer det.

- Der er nogle af de her perfekte 12 tals-piger, som egentlig gør alt, hvad de kan for at være perfekte, men som alligevel ender med at gå ned med stress, angst eller panik. Det viser, at det ikke fungerer godt nok på vores ungdomsinstitutioner. Og det er ikke nok at henvise en masse unge til psykologer og andet. Det skal også tænkes ind på vores ungdomsinstitutioner, siger SF-formanden.

S roser indspark – men afviser formueskat

Hos Socialdemokratiet roser politisk ordfører Nicolai Wammen SF for at komme med forslag til bekæmpelse af stress, men vil ikke på nuværende tidspunkt sige hverken ja eller nej til SF’s samlede forslag om en ”ro på-reform”.

Til gengæld afviser Socialdemokratiet kategorisk forslaget om at indføre en formueskat som finansieringsmodel for en sådan reform.

- Jeg håber meget, at vi i fællesskab kan sætte ind i forhold til at skabe et samfund, hvor vi bliver bedre til at bekæmpe stress og de store konsekvenser, det har for børn og unge samt rigtig mange andre mennesker i Danmark. Det vil vi meget gerne snakke med SF og de andre partier om.

- Men hvad angår den finansiering, som SF har valgt, så er det ikke en, vi kan være med på, siger Nicolai Wammen.

SF-formand Pia Olsen Dyhr kalder det en ”meget lille skattestigning for dem, der tjener mere end fem millioner kroner”, men erkender samtidig, at det kan have lange udsigter at samle flertal for både finansieringsmodellen samt enkeltelementerne i udspillet.

- Det handler grundlæggende om, hvilket samfund du vil have. Vil du have et samfund, der kun handler om, at jeg skal løbe rundt for at nå det hele, og til gengæld har jeg lidt flere penge til mig selv. Eller vil man have et samfund, hvor man også har tid til at være sammen med sin familie og sine børn.

- Jeg tror, at det sidste langsomt begynder at vinde indpas på Christiansborg. Det har det i hvert fald gjort ude hos familierne. Så må vi tage kampen for hvert eneste forslag på Christiansborg. Nogle gange lykkes det jo. De skal bare vænne sig til tanken, siger Pia Olsen Dyhr.

SF's 18 forslag til en ro på-reform:

 • Ret til nedsat arbejdstid for børnefamilier og SU-lignende lån til lønkompensation
 • Drop 2 procents produktivitetskravet på sygehusene
 • Bedre muligheder for fleksibel arbejdstid fra år til år (ex. 30, 37 eller 42 timer efter eget valg)
 • National handlingsplan mod stress og bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Ledere skal have psykisk arbejdsmiljø på skoleskemaet
 • Ny hotline for dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Luk Moderniseringsstyrelsen
 • Arbejdstilsynet skal have et løft på 80 mio. kr. årligt og fremadrettede faste bevillinger
 • Ingen børn under 3 år skal tvinges fra vuggestue til børnehave
 • Forældre og pædagoger skal bestemme børns skolestart – ikke kommunalbestyrelsen
 • Børn har ret til en børnemiljølov
 • Afskaf nationale karakterranglister og mindsk brugen af standpunktskarakterer
 • Gør nationale tests frivillige
 • Drop karakterræset, indfør flere karakterfrie klasser og undersøg nyt optagesystem
 • Helsesøstre på alle ungdomsuddannelser – et sundhedstilbud på uddannelsesstederne
 • Fokus på faglig feedback og bedre vejledning til studerende
 • Fjern hurtigt-videre bonussen, afskaf fremdriftsreformen og drop uddannelsesloftet
 • Drop SU-besparelser og stop nedskæringerne på uddannelserne