Sidste chance glippede: Regeringen fastholder nej til Børnerådet

Per Larsen, formand for Børnerådet, som gæst på Venstres landsmøde i efteråret. Her i debat med partiets næstformand, Kristian Jensen. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Der blev sagt endegyldigt nej, da Børnerådets formand, Per Larsen, tirsdag mødtes med børne- og socialminister Mai Mercado (K).

På mødet gjorde Per Larsen et sidste forsøg på at få lov til at lade Børnerådet bevare en form for enhed eller stab af medarbejdere i København, når resten af rådet til efteråret flytter til Billund som led i regeringens større udflytning af statslige arbejdspladser.

Men det gik ikke som ønsket for Per Larsen og Børnerådet.

- Vi er kommet i den situation nu, at man siger, at det ikke er muligt at fastholde folk i København efter udflytningsdatoen, siger Per Larsen.

Børnerådet har ellers fået lovning på et tocifret millionbeløb fra en række private fonde til at fastholde nogle af de medarbejdere, som ikke ønsker at flytte fra København til Billund, i hovedstaden. Manøvren ville med andre ikke ord koste nogen skattekroner.

Den ville samtidig minimere det tab af viden, erfaring og ekspertise, som ifølge Per Larsen er uundgåeligt, når Børnerådet flytter til Billund.

- Vi havde mulighed for i en projektsammenhæng at få de meget dygtige, vidende og professionelle medarbejdere til at køre med i en periode, hvor vi så kunne koble nogle Billund-folk på og på den måde undgå et videnstab, som jeg vurderer vil blive rimelig kraftigt, siger Per Larsen.

- Men det mener man ikke er muligt med den afgørelse, der tidligere er truffet, siger han og henviser til regeringens beslutning om at flytte cirka 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen.

Virkelighedens verden

Børnerådet forventer derfor, at hovedparten af den nuværende medarbejderstab, som består af i alt 12 årsværk, takker nej til at flytte til Billund. Den første opsigelse er allerede kommet.

Dermed skal der ifølge Per Larsen startes helt forfra med at genopbygge organisationen, og udflytningen risikerer at sætte Børnerådet arbejde flere år tilbage, lyder det.

Børnerådet har i dag omkring 95 procent af sit opsøgende arbejde i København, hvor rådets mest faste samarbejdspartnere og netværk er. Det drejer sig blandt andet om det politiske etablissement i form af regeringen og Folketinget samt en lang række andre organisationer.

- Vi er selvfølgelig kede af, at vi er havnet, hvor vi nu er havnet. Det er ærgerligt, at de faglige og efter min opfattelse saglige argumenter ikke har haft større gennemslagskraft overfor det politiske, siger Per Larsen.

- Det er virkelighedens verden der nu rammer os, og det må vi prøve at få det bedste ud af. Men det bliver en kæmpe opgave, ingen tvivl om det, og det er ikke noget, som vi med et fingerknips kan erstatte, siger han.

Bliver Børnerådet i Billund til glæde for børnene?

- Det skulle det meget gerne. Men jeg er ikke sikker på, at den stemme, Børnerådet kommer til at tale med i den første tid efter udflytningen, bliver helt så kraftig, som den har været, siger Per Larsen.

Ny matrikel er et krav

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) ønsker ikke at kommentere tirsdagens møde med Per Larsen eller regeringens endegyldige beslutning om, at Børnerådet ikke får mulighed for at beholde en enhed i København.

Til gengæld fastslår Venstres landdistriktsordfører, Thomas Danielsen, at beslutningen under alle omstændigheder er taget.

Thomas Danielsen peger på, at Børnerådet ligesom de øvrige statslige arbejdspladser, som regeringen har udflyttet, har mulighed for at give bonusser til medarbejdere, der vælger at flytte med til Billund, ligesom hjemmearbejdsdage og pendlerordninger kan anvendes.

Men Børnerådet må ikke bevare en fysisk tilstedeværelse i København.

- Det giver vi ikke lov til, siger Venstre-ordføreren.

Derfor bliver Børnerådets vigtigste opgave i den kommende tid at sikre en overlevering af viden og kompetencer, inden flytningen finder sted til efteråret.

- Vi ønsker ikke, at man opretholder de samme medarbejdere på den samme matrikel som en del af den proces. Vi ønsker, at man skal bruge ressourcerne på at sikre en vidensoverdragelse ved eventuelt at lade nogle medarbejdere flytte med til Billund mod en bonus eller en ekstrabetaling for at sikre den vidensoverdragelse. Fuldstændig ligesom alle andre råd og institutioner, vi har udflyttet med succes, siger Thomas Danielsen.

Facebook
Twitter