Skærm-anbefalinger og børnehave-hjem-samtaler: Panel kommer med anbefalinger til opdragelse

Børneministerens panel kommer med anbefalinger til moderne børneopdragelse.

Et panel af læger, forskere og debattører giver i dag deres forslag til, hvordan den moderne børneopdragelse ser ud anno 2018. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Det er ikke nok, at pædagoger og forældre taler sammen om, hvordan det egentlig går med lille Sofie, når hun bliver hentet og er ved at få overtøjet på i garderoben.

Alle dagtilbud skal jævnligt have obligatoriske børnehave-hjem-samtaler, hvor pædagoger og forældre blandt andet skal tale om børneopdragelse.

Sådan lyder et af forslagene fra det panel, børne- og socialminister Mai Mercado (K) nedsatte i begyndelsen af året for at få input til den moderne børneopdragelse, som i hendes optik halter.

Opdragelses-panelets medlemmer tæller blandt andet læger, forskere og debattører og har haft Sofie Münster som formand. Hun er forfatter til flere bøger om opdragelse og stifter af onlinemagasinet "Nordic Parenting".

- Det er lovpligtigt for skoler at tilbyde forældre skole-hjem-samtaler, men på dagtilbud-området er det ikke obligatorisk. Vi synes, det kunne være en god idé at indføre obligatoriske samtaler i daginstitutionen – så kommunikationen ikke bliver reduceret til fem minutters snak i garderoben, mens man står og pakker barnet sammen, siger Sofie Münster.

Er der ikke en god nok kommunikation mellem pædagoger og forældre i dag?

- Det er et område, vi ikke ved så meget om samlet set. Og vi tror på, at hvis man vil have involverede forældre, så handler det om, at man gør det systematisk, så forældrene ved, hvor de kan tage ansvar.

Hvordan skal det give bedre børneopdragelse med en obligatorisk børnehave-hjem-samtale?

- Med sådan en samtale kan man i højere grad afklare ansvarsfordelingen mellem dagtilbuddet og hjemmet, så forældre ved, hvordan de ruster deres barn bedst muligt til at få den bedst mulige dag – og forventningsafstemme med pædagogerne, siger panel-formanden.

Panelet foreslår samtidig, at den enkelte daginstitution skal indgå en "forældrekontrakt" med de enkelte forældre, hvor de klart formulerer, hvad de forventer af forældrene - og hvad forældrene omvendt kan forvente af institutionen omkring blandt andet opdragelsen.

Kontrakten kan også gøre det tydeligt for forældrene, hvilke grundlæggende værdier institutionen hviler på - og hvordan man som forældre kan styrke værdierne med barnet derhjemme.

Anbefalinger om skærmtid for børn

Opdragelses-panelet lægger også op til, at Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder skal lave officielle anbefalinger til eksempelvis børns brug af skærme.

- Vi har været vant til at kunne hente vidensbaseret inspiration fra myndighederne om eksempelvis kost og fysisk aktivitet. I dag fylder skærme så meget i børns hverdag, at mange forældre kan have behov for kvalificeret viden om, hvad det har af betydning for børnene, siger Sofie Münster.

Hun så også gerne, at forældrene fik officielle anbefalinger for børns læring, udvikling og søvn. Generelt efterlyser panelet bedre rådgivning og vejledning til forældrene om opdragelse.

I dag får nybagte forældre hjemmebesøg og rådgivning af sundhedsplejersken, men når barnet bliver større og starter i dagtilbud og skole, er det småt med vejledning til forældrene. Det vil panelet lave om på.

- Vi tror på, at man kan håndtere mange potentielle problemer, hvis man tager dem i opløbet. Sundhedsplejersken tilbyder rådgivning til alle familier – også selv om man ikke har udfordringer - og vi tror på, at hvis man fastholder den tanke om, at forældre har adgang til viden og rådgivning, så vil de måske i højere grad få hjulpet børnene, før der opstår problemer, siger Sofie Münster.

Det lyder også halvdyrt?

- Vi har ikke forholdt os til de økonomiske rammer, for det har ikke været vores opgave.

Ikke en facitliste for god opdragelse

Da Mai Mercado i begyndelsen af året lancerede "Opdragelsesdebatten" og nedsatte panelet, udløste det en heftig debat om, hvorvidt politikere skal blande sig i, hvordan forældre opdrager deres børn.

Liberal Alliances Joachim B. Olsen mente, at det var "noget pjat", at en borgerlig regering blander sig børneopdragelse. Mai Mercado argumenterede omvendt med, at regeringen godt må bekymre sig, når den får meldinger om, at "der er for mange børn i skoleklasserne, som ikke har fået en basal opdragelse hjemmefra".

- Vi forældre må komme ind i kampen, og den starter tidligt. Helt fra børn er små, er det vigtigt, at vi arbejder for, at vores børn bliver empatiske, vedholdende og parate til at starte i skolen og indgå i fællesskaber, lød det dengang fra Mai Mercado.

Hun får i dag overrakt panelets rapport med anbefalinger - men det er "på ingen måde en opskrift på, hvad der er den rigtige opdragelse", betoner Sofie Münster:

- Vores hensigt er at bidrage med ny viden og nye perspektiver for at inspirere til at tage debatten derhjemme, siger hun.

Er danske børn for dårligt opdraget?

- Nej, sådan vil jeg ikke udtrykke det. Jeg tror bare, der er nogle helt andre udfordringer for børn i dag, end der har været tidligere. Blandt andet er der et enormt stort fokus på præstationer, og børn vænnes fra en tidlig alder til at fokusere på ydre anerkendelse gennem blandt andet sociale medier, siger Sofie Münster og tilføjer:

- Børn skal have lov til at blive til nogen, før de behøver blive til noget.