Skal omskæring være ulovligt i Danmark? Forstå, hvordan reglerne er i dag

Et beslutningsforslag om at forbyde rituel omskæring i Danmark splitter politikerne.

Forhuden, den lille hudlap for enden af penis, omtales i flæng, fordi der er stillet et politisk forslag om at forbyde rituel omskæring af drenge under 18 år i Danmark.

Politikerne er splittede, og mange af dem forholder sig tavst til spørgsmålet. Hverken Venstre eller Socialdemokraterne, der tilsammen har mandater nok til at beslutte udfaldet, har villet udtale sig om deres holdning.

Mens andre partier klart går ind for et forbud af hensyn til børnene, så mener nogle, at der er mange vigtige hensyn at tage til eksempelvis religiøse mindretals traditioner.

Du kan se partiernes holdning her:

Men hvordan foregår rituel omskæring, og hvordan er reglerne?

1

Hvad er det, og hvordan foregår omskæring?

Omskæring af drenge er et kirurgisk indgreb, hvor forhuden af penis bliver skåret af. I Danmark findes der omskæring af medicinske årsager, der udføres på hospitalet, og af religiøse/kulturelle årsager, også kaldet rituel omskæring, der ikke tilbydes i det offentlige sundhedssystem og derfor udføres på privatklinikker. Denne artikel beskriver rituel omskæring.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning betragtes omskæring som en operation og skal udføres af en læge. Lægen kan dog også lade en anden udføre omskæringen, så længe lægen er til stede.

Selve metoden til at udføre rituel omskæring kan være forskellig. Oftest anvendes såkaldt "fri hånd"-metode, hvor længen bruger en skalpel til at skære forhuden af. Denne metode kaldes 'sleeve'-metoden. Der findes også andre metoder, hvor der eksempelvis gøres brug af en særlig klemme, som sikrer, at forhuden falder af efter nogle dage.

Lægen skal følge den faglige udvikling på området for at sikre sig, at han eller hun har de nødvendige forudsætninger for både indgrebet og smertelindringen.

Normalt foregår indgrebet under lokalbedøvelse, der kan bestå af en indsprøjtning, lokalbedøvende creme og sukkervand.

2

Hvor mange bliver omskåret?

Cirka en tredjedel af mænd verden over er omskåret. Ingen lande har i dag forbudt det. Sundhedsstyrelsen anslår, at der i Danmark er omkring 2.000 omskæringer om året. Siden 2017 har det været lovpligtigt for den ansvarlige læge at registrere en omskæring, og i 2018 blev der registreret 808.

Der vurderes altså at være et mørketal.

Oftest er det som spædbørn, at drenge bliver omskåret, men også voksne bliver omskåret. 15-årige må selv give samtykke til at blive omskåret.

3

Hvorfor omskærer man drenge?

Det er hovedsageligt muslimer og jøder, der af religiøse årsager omskæres i Danmark. I vestlige lande omskæres nogle kristne og ikke-religiøse mænd i dag af hygiejniske årsager.

For jøder er det væsentligt, at drengebørn bliver omskåret, når de er otte dage gamle.

Ifølge jødisk tradition bliver drenge omskåret, fordi der i jødernes hellige skrifter, Mosebøgerne, står, at en dreng ved at blive omskåret bliver indviet i Abrahams slægt.

Blandt muslimer kan der være flere tradititioner, som omfatter, at det er profeten Muhammeds sædvane, at det er en ofring og en manddomsprøve.

4

Hvad med sexlivet?

Forhuden er fuld af nerver, så det er nærliggende at tænke, at det nedsætter følsomheden, hvis den fjernes.

Og der har været mange undersøgelser af, om følsomheden er mindre hos mænd, der er omskårede.

Der er ifølge flere kilder studier, der viser, at følsomheden nedsættes.

Når det gælder tilfredsheden med sexlivet derimod, så skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i sit notat fra i år, at der ikke er lavere tilfredshed med sexlivet blandt mænd, der er blevet omskåret.

5

Debatten om en god vejledning

Sundhedsstyrelsen har i 2013 lavet en vejledning for omskæring af drenge, der beskriver, at omskæringen kan foregå under lokalbedøvelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed er sammen med en sundhedsfaglig arbejdsgruppe bestående af narkoselæger, børnelæger, urologer, jordemødre og sygeplejersker blevet bedt om at lave en nyt notat vedrørende rituel omskæring.

Men arbejdsgruppens medlemmer har forladt arbejdet med styrelsen på stribe, fordi de mener, der skal ændres meget mere i vejledningen, end styrelsen lægger op til.

Blandt andet er anken blandt narkoselægerne, at indgrebet skal udføres under fuld bedøvelse på hospitalet, mens andre er vrede over tilladelsen til, at en ikke-lægeuddannet kan udføre indgrebet, og at det ikke er sikkert nok og er smertefuldt for børnene.

Den nye vejledning skal efter planen være klar inden årets udgang.

Som ved alle andre andre operationer kan der ske komplikationer, og der er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed indberettet 35 komplikationer ved omskæring i Danmark i 2018.

Komplikationerne omfatter blødning, infektioner i såret, urinrørsforsnævring eller problemer med for meget fjernet hud. Der kan også opstå værre komplikationer med bedøvelsen.

Rettelse: I boksen med partiers holdning øverst i artiklen skrev vi tidligere "formand" om Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt. Fejlen er nu rettet, og DR beklager.

Facebook
Twitter