Skat ind i kampen mod ulovlige sprøjtegifte

Samkøring af registre skal bremse den ulovlige import af farlige sprøjtegifte. Landbruget støtter Fødevareministerens initiativ.

Den ulovlige sprøjtegift bliver hentet syd for grænsen.

Regeringen vil skærpe kampen mod ulovlige sprøjtemidler ved at gøre det muligt at samkøre oplysninger for på den måde at stoppe ulovlig import.

Fødevareminister Mette Gjerskov fremsætter om kort tid et lovforslag, der skal sætte en stopper for den ulovlige sprøjtegift, som importører henter i Tyskland og sælges videre til nogle landmænd.

I foråret kom en række sager frem i DR Nyheder om landmænd, der systematisk importerede ulovlige sprøjtegifte uden om myndighedernes kontrol. Omfanget viste sig at være stort, med mange landmænd involveret.

Uacceptabelt snyd

- Sagerne har vist, at de foregår et systematisk snyd. Det er helt uacceptabelt. En af de måder, vi kan komme de ulovlige sprøjtegifte til livs, er at samkøre registre, siger fødevareminister Mette Gjerskov til DR Nyheder.

Hun afviser, at der er tale om enkeltstående tilfælde. Derimod ser det ud til at være systematisk snyd med sprøjtegifte, som i værste fald kan ende i drikkevandet.

Kontrollen skal ske ved at hente oplysninger hos Skat om alle typer handel over grænsen og sammenholde dem med oplysninger om landmændenes forbrug af sprøjtegifte.

Brodne kar

Ved lovforslaget får Fødevareministeriet mulighed for at sammenkøre de oplysninger, som landmanden har indberettet om sin brug af sprøjtegifte, med de oplysninger, som Skat har om, hvor meget landmanden har importeret.

Hvis de oplysninger, landmanden selv har indberettet, ikke ser ud til at holde vand i forhold til Skats oplysninger, vil det blive muligt at gå langt mere målrettet efter de brodne kar, siger ministeren.

Mette Gjerskov oplyser, at lovforslaget er et af flere initiativer, som bl.a. omfatter højere afgifter på de mest skadelige sprøjtegifte, fjernelse af retten til at sprøjte og større bøder.

Landbruget støtter initiativet

Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer bakker op om fødevareministerens initiativ, siger viceformand Henrik Frandsen.

- Vi er ikke på nogen måde interesseret i, at der er landmænd, som bruger ulovlige sprøjtemidler, siger Henrik Frandsen til DR Nyheder.

Han ser ikke problemer omkring landmændenes retssikkerhed, fordi det er oplysninger, som Skat har i forvejen, og som fremgår af de gødningsplaner, som landmændene indsender.