Skattelettelser, hævet pensionsalder og markante udlændingestramninger: Her er overskrifterne i 2025-planen

Regeringen har løftet sløret for den længe ventede 2025-plan. Få et overblik.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fremlagt regeringens bud på en langsigtet økonomisk plan for Danmark. (Foto: © Ólafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Regeringen har løftet sløret for den længe ventede 2025-plan, der indeholder alt fra skattelettelser til markante udlændingestramninger.

LÆS HELE PLANEN HER.

Her får du et overblik over de vigtigste punkter:

Skat

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har længe brugt ordene "det skal bedre kunne betale sig at arbejde". Nu bliver der lagt handling bag.

Regeringen spiller ud med en skattenedsættelse for godt 4,5 milliarder kroner i form af et nyt jobfradrag til beskæftigede, som især vil øge gevinsten ved at være i arbejde for lav- og mellemindkomster.

Derudover nedsættes topskatten for 1,5 milliarder kroner for indkomster under en million kroner om året.

Regeringen foreslår også, at personer med en indkomst over 300.000 kroner får et ekstra jobfradrag, hvis de sparer op til deres alderdom.

Der indføres også et gradueret loft over børnechecken, så den aftrappes med antallet af børn.

Hævet pensionsalder

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslår at hæve pensionsalderen med seks måneder - samtidig indføres en ny ordning for nedslidte på arbejdsmarkedet.

Helt konkret vil det betyde, at folkepensionsalderen hæves med et halvt år fra den 1. januar 2025 – fra 67 til 67,5 år.

Efterlønsalderen forhøjes tilsvarende med seks måneder, så alle generationer opnår samme efterlønsperiode som under gældende regler. Det betyder blandt andet, at efterlønsalderen hæves med seks måneder den 1. januar 2021 - fra 63 til 63,5 år.

Der indføres også en ny seniorfleksjobordning for nedslidte.

Nyt SU-system

Regeringen vil omlægge uddannelsesstøtten, så SU-stipendier og rentefrie SU-lån hver skal udgøre halvdelen af det samlede SU-beløb, som en studerende har til rådighed.

Det handler om at dæmme op for det stigende antal udlændinge, der søger om SU-støtte i Danmark, fremgår det af regeringens plan.

SU-omlægningen skal have virkning for dem, der starter på en uddannelse fra medio 2019.

Udlændingestramninger

Regeringen foreslår at indføre en nødbremse, så asylansøgere kan afvises ved grænsen. Samtidig skal der ikke tages imod flere kvoteflygtninge i 2016.

Regeringen vil også intensivere indsatsen med udsendelse og hjemtagelse af afviste asylansøge og skærpe brugen af optjeningsprincippet i forhold til offentlige ydelser.

I 2025-planen hedder det også, at regeringen vil "se kritisk på den praktiske fortolkning af konventionerne". Og man vil forsøge at føre konventioner tilbage til kernen, som det hedder.

Regeringen lægger op til at hjælpe mere i nærområderne og vil øge det danske bidrag med samlet 1 milliarder kroner i 2016 og 2017.

Milliarder til boligejerne

Regeringen vil give milliarder tilbage til boligejere, der har betalt for meget i ejendomsskat.

Der vil snart blive lavet et nyt og mere retvisende vurderingssystem. Det vil betyde, at nogle boliger vil blive vurderet lavere, andre højere, fremgår det af regeringens udspil.

Regeringen vil i den forbindelse afsætte 24 milliarder kroner frem mod 2025.

Pengene skal gå til tilbagebetaling til de boligejere, der historisk har betalt for meget i ejendomsskat på grund af forkerte vurderinger.