Skatteminister beskyldes for konventionsbrud: Inviterede tobakslobby indenfor på ministerkontoret

Eksperter vurderer, at Karsten Lauritzen har overtrådt FN-konvention ved at sige ja til møderne.

Skatteminister Karsten Lauritzen mødtes i 2015 flere gange med tobaksindustrien til såkaldt "hilse-på-møder". Det vækker kritik fra flere professorer. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Blot få dage efter at Karsten Lauritzen (V) havde sat sig til rette i stolen som nyudklækket skatteminister, landede der en invitation på ministerbordet: Tobaksindustrien ville gerne ønske ministeren tillykke på et møde i ministeriet.

Tre måneder senere mødtes de i Skatteministeriet til et såkaldt "hilse-på-møde".

Men her - tre år senere - rejser to professorer i sundheds- og tobakspolitik nu en kraftig kritik af skatteministeren. For mødet med tobaksindustrien er et brud på Verdenssundhedsorganisationen WHO's rammekonvention for tobaksforebyggelse, mener de.

Danmark har juridisk bundet sig til at følge konventionen, der indeholder en artikel, der har til hensigt at forsøge at beskytte lovgiverne "fra tobaksindustriens interesser". Det fremgår blandt andet af konventionen, at møder med tobaksinteresserne skal holdes til det "strengt nødvendige".

Sådan her ser anbefalingerne ud i WHO's rammekonvention til tobakskontrol, som Danmark har bundet sig til at følge. (Foto: Nicolas S. Nielsen DR Nyheder)

Eksperter: Ikke strengt nødvendigt

Og det var "hilse-på-mødet" ikke, vurderer Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse under Københavns Universitet.

- Efter min allerbedste overbevisning så har ”hilse-på-møder” overhovedet ingen plads i rammekonventionen. Det står meget tydeligt, at man kun skal mødes med tobaksindustrien, hvor det er tvingende nødvendigt for at kunne regulere tobaksindustrien, siger hun og slår fast:

- Den her form for lobbyisme er ikke relevant for at kunne regulere tobaksindustrien og tobaksprodukterne.

Samme konklusion når Knud Juel, der er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, frem til til.

- Jeg vil bestemt mene, at det er imod ånden i konventionen. Jeg vil bestemt ikke mene, at mødet er streng nødvendigt, siger han.

15 år gammel konvention begrænser tobakslobbyisterne

For at forstå kritikken er vi nødt til at spole tiden 15 år tilbage. I 2003 vedtog Verdenssundhedsorganisationen WHO, der er et organ under FN, en rammekonvention om tobakskontrol. Året efter ratificerede Danmark konventionen.

I anbefalingerne skriver WHO, at dialog med tobaksindustrien kun bør foregå "når og i det omfang, det er strengt nødvendigt for at være i stand til effektivt at regulere tobaksindustrien og tobaksvarer."

Den fulde dagsorden for mødet var "at lykønske ministeren med udnævnelsen som skatteminister, udtrykke generelle synspunkter om afgiftssystemet og udtrykke ønske om møde med ministeren". Ifølge Skatteministeriet et "vigtigt instrument i den demokratiske proces" (...) "for at sikre, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag."

Det er ikke den eneste gang, Karsten Lauritzen har mødtes med industrien. Også den 20. november og 1. december 2015 mødtes ministeren med lobbyisterne til såkaldte "hilse-påmøder" for at lytte til tobaksproducernes synspunkter til beskatning af tobaksområdet.

Uforsonlig konflikt

WHO's regionale kontor for Europa ligger i FN-Byen i København. Her er programchef Kristina Mauer-Stender ansvarlig for FN-organets kamp for tobakskontrol. DR Nyheder har over flere omgange spurgt hende, hvorvidt hun mener, at skatteministerens møder er i overensstemmelse med rammekonventionen.

Det har hun ikke svaret på, men skriver i en mail, at "der er en grundlæggende og uforsonlig konflikt mellem tobaksindustriens interesser og samfundets interesser for folkesundheden."

- Enhver indflydelse fra tobaksindustrien (...) kan kompromittere traktatens indvirkning, koste liv og ødelægge den økonomiske udvikling, skriver hun.

Danmark efterlever ikke konvention

Danmarks manglende overholdelse af rammekonventionen er adresseret i en rapport fra januar i år, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid står bag i samarbejde med netop Verdenssundhedsorganisationens europæiske afdeling.

I rapportens konklusioner lyder det blandt andet, at "Danmark ikke fuldt overholder ud de vigtigste forpligtelser i WHO FCTC (rammekonventionen, red) og anbefalingerne i de tilhørende guidelines."

At møder med tobaksindustrien i det hele taget anses for at være kontroversielt i WHO-konventionen skyldes ifølge professor Charlotta Pisinger, at tobaksindustrien historisk har haft held til at påvirke beslutningstagere.

- Alt form for kontakt med tobaksindustrien vil ofte fremstå ganske uskyldigt. Men vi ved, at de er fantastisk dygtige til at manipulere med folk og gøre sig til som attraktive samarbejdspartnere, siger hun.

Mens skatteministeren altså takkede ja til et møde, så fortolkes rammekonventionen anderledes andre steder i embedsapparatet. Således afslår Sundhedsstyrelsen konsekvent ethvert forsøg på dialog fra tobaksbranchen, oplyser styrelsen til DR Nyheder.

Skatteminister: Tåbelige anbefalinger

Skatteminister Karsten Lauritzen afviser kritikken fra eksperterne. Han fremhæver, at han som udgangspunkt ikke siger nej til at mødes med industrier, men at det ikke er det samme som, at han fører tobaksindustriens ønsker ud i verden. Tværtimod.

- Det er fuldstændig tåbelig og åndssvag måde at regulere tobaksindustrien på. Der er andre ting i rammekonventionen, der giver mening. Vi følger konventionen til punkt og prikke, men jeg vil fortsat mødes med tobaksindustrien. Blandt andet fordi de bakker varmt op om at forhindre indsmugling af ulovlig tobak, siger ministeren.

Direkte adspurgt til, om ministeriet følger de anbefalinger i konventionen om at holde kontakten til industrien til det "streng nødvendige," lyder svaret fra skatteministeren:

- Det er jo anbefalinger, og jeg mener, at jeg følger anbefalingerne. Men jeg synes set fra et dansk perspektiv, at de er tåbelige.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk