Skatteminister: Der er ingen beviser for systematisk svindel

Karsten Lauritzen (V) tager sag om mulig moms-svindel yderst alvorligt.

Skatteminister Karsten Lauritzen vil indkalde til drøftelse fredag efter Rigsrevisionens rapport. (Foto: TORKIL ADSERSEN © Scanpix)

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil straks tage affære, efter at Rigsrevisionen i dag er kommet med en rapport om mulig moms-svindel igennem en årrække.

Rapporten har fået statsrevisorerne til at kritisere Skat i skarpe vendinger.

Derfor har skatteministeren indkaldt de øvrige partier, bag investeringsplanen om at bygge et nyt skattevæsen (S, DF, LA, R og K, red.), til en drøftelse af, hvad Skat skal gøre for at sikre en bedre momskontrol.

- Vi tager naturligvis Rigsrevisionens kritik og den bekymring, der bliver udtrykt, meget, meget alvorligt, siger skatteminister Karsten Lauritzen til DR Nyheder.

Mødeindkaldelsen kommer, efter at Rigsrevisionen har konkluderet, at der er sket en stor stigning i udbetalingen af negativ moms. Den er i perioden 2009-2015 steget fra 140 milliarder til cirka 235 milliarder kroner

- Skatteministeriet har ikke været i stand til at forklare den stigning. Og det har heller ikke givet Skatteministeriet anledning til at analysere det nærmere, lød det fra statsrevisorformand Peder Larsen (SF) på pressemødet, der luftede en bekymring for, at der kan være sket omfattende svindel.

Ingen påvist svindel

Rapporten slår ikke fast, at der er blevet svindlet, og Karsten Lauritzen (V) hæfter sig også ved, at et lignende servicetjek af spørgsmålet, foretaget af interne revisorer, heller ikke har påvist, at der er blevet svindlet.

- Ingen af de to rapporter dokumenterer, at der skulle være systematisk svindel, men de siger, at der er en risiko, og det er de bekymrede for. Det forstår jeg godt med den track record, som Skat har, og jeg er også selv bekymret som landets skatteminister, siger Karsten Lauritzen og slår fast, at det har højeste prioritet at få ryddet op i Skat.

- Vi har - sammen med en bred kreds af partier - sat et stort milliardbeløb af til at bygge et nyt skattevæsen, så vi også kan få ryddet op i momskontrollen, siger han.

Jesper Petersen, der er skatteordfører fra Socialdemokratiet, finder også Rigsrevisionens rapport problematisk, men samtidig retter han en skarp kritik af regeringens håndtering.

- Jeg synes, at det er tydeligt, at der er en lang række punkter i Skat, hvor vi slet ikke er i mål med at få genoprettet vores skattevæsen. Det er ikke mere end tre uger siden, at vi forhandlede en aftale med regeringen, hvor vi blandt andet påpegede, at vi skulle styrke hele momsområdet. Men der har vi mødt en fuldstændig lukket dør. Det, synes vi ikke, kan være rigtigt, og det synes jeg, at rapporten i høj grad understreger, siger Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen, hvad siger du til Socialdemokratiets kritik, om at de har advaret dig om problemerne på momsområdet?

- Det handler jo ikke kun om flere medarbejdere til Skat, eller hvor mange kroner og ører vi bruger. Det handler også om, hvem vi kontrollerer. Vi kan ikke kontrollere alle moms-ind- og udbetalinger i det system, vi har valgt. Så skal vi vælge et helt andet system, og det vil jeg gerne drøfte med Folketingets andre partier, siger skatteministeren, der vil arbejde tæt sammen med Rigsrevisionen i den kommende tid.

STATSREVISORERNES KRITIKPUNKTER:

  • At Skatteministeriet ikke har sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden udbetaling er tilfredsstillende.

  • At Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med ca. 68 % i perioden 2009-2015.

  • At Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område.

  • At SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Kontrollen er ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skal – på i gennemsnit ca. 3 minutter – afgøre, hvilke angivelser der skal henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der er udvalgt til kontrol, er det kun en mindre del, der faktisk kontrolleres.

  • At SKAT automatisk udbetaler godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, svarende til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol.

  • At SKAT i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) har behandlet knap 4.000 positive momsangivelser forkert, hvilket har medført, at der uretmæssigt er udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel.

  • Statsrevisorerne finder det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet snarest tager initiativ til at styrke kontrollen, så risikoen for fejludbetalinger minimeres mest muligt.Kilde: Statsrevisorerne

Facebook
Twitter