Skrappere bankkrav på plads

Regeringen og oppositionen er blevet enige om ny bankpakke, der øger kravene til bankerne

'Den skrappeste banklovgivning, der nogensinde er gennemført i Danmark', kalder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) den.

Den seneste bankpakke i række er netop forhandlet på plads med stemmer fra alle partier i Folketinget undtaget Enhedslisten.

- Jeg er glad for, at det er en bred aftale, og at vi nu har sikkerhed for den finansielle sektor fremover, sagde Henrik Sass Larsen efter dagens møde.

Som led i aftalen får Finanstilsynet nu syv mand stor bestyrelse med repræsentanter fra den finansielle sektor, universitetsverdenen og fra Nationalbankee.

Aftalens øvrige hovedpunkter er:

- De vigtige, såkaldt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI-banker) skal fremover polstres bedre end andre banker, så risikoen for, at de kommer i problemer, mindskes.

- Kravene skærpes til danske banker og realkreditinstitutter, bl.a. i form af skærpede krav til institutternes kapital og likviditet, så de bedre kan modstå fremtidige kriser.

Opdateres...

Aftalen bliver udmøntet i lovgivning om ændrede krav til bankerne.

De nye kapitalkrav bliver rejst i kølvandet på regeringens SIFI-rapport fra marts i år og bliver indfaset frem mod 2019.

De systemisk vigtigtige banker, kaldet SIFI, som er 'for store til falde' er: Nordea Danmark, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit, BRFKredit samt Landbrugets realkreditinstitut DLR.

Læs hele aftalen her.

Se hele interviewet med Henrik Sass Larsen i videoen øverst i artiklen.

Facebook
Twitter