Skuffelse på erhvervsskoler: Mister 100 millioner kroner på finansloven

Regeringen og DF styrker slet ikke erhvervsuddannelserne - tværtimod siger interesseorganisation.

Der er 107 erhvervsuddannelser, som alle består af grundforløb og hovedforløb, hvor hovedforløbet er praktik enten i en virksomhed eller i et praktikcenter med indlagte skoleperioder undervejs. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Smilene var brede hos regeringen og Dansk Folkeparti, der i aftes forhandlede statens husholdningsbudget - finansloven - på plads.

Partierne afsætter 170 millioner kroner til en "ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje", der skal styrke erhvervsuddannelserne. Men her er smilet stivnet efter en gennemgang af finanslovsforslaget.

- Jeg er skuffet. Finanslovsforslaget betyder nemlig, at vi skal ud og finde 100 millioner kroner i besparelser. Det havde jeg slet ikke forventet, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier til DR Nyheder.

I finanslovsforslaget har regeringspartierne og Dansk Folkeparti fjernet de 150 millioner kroner i såkaldte kvalitetsmidler, som erhvervsskolerne fik sidste år. Samtidig skal skolerne levere et omprioriteringsbidrag på 120 millioner kroner.

Sammenlagt giver det 270 millioner kroner mindre at drive erhvervuddannelser for næste år - hvor finansloven, hvis den bliver endeligt vedtaget, kun tilfører 170 millioner kroner.

- Det svarer til, at du i næste måned får mindre udbetalt på din lønseddel. Samtidig har chefen været ude at fejre, at du har fået lønforhøjelse. Sådan kan det udtrykkes, siger han.

Erhvervsskoler: Tidspunktet er helt forkert

Ifølge Lars Kunov svarer besparelserne til at skære 200 fuldtidsstillinger væk. Det vil gå hårdt ud over rekrutteringen af elever til erhvervsuddannelserne fra folkeskolerne og det opsøgende virksomhedsarbejde for at skaffe praktikpladser.

Det kan også komme på tale at lukke uddannelsestilbud, for eksempel specialuddannelser, hvor økonomien er dårlig.

- Det går ud over rekruttering til uddannelser, og det går ud over kvaliteten af det, vi kan levere til det arbejdsmarked, der i den grad efterspørger faglært arbejdskraft lige nu, siger han.

Lars Kunov var glad, da trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter for nylig sikrede 150 millioner kroner ekstra til erhvervsskolerne via en forlængelse af kvalitetspuljen i 2018.

- Jeg havde en forventning om, at man ved finanslovsforhandlingerne ville finde resten af pengene, så vi i 2018 ville have det samme beløb som i 2017 og ikke skulle spare. Men sådan er det desværre ikke gået, siger han.