Slut med børn på Sjælsmark i april

Regeringen og støttepartierne er enige om en aftale for et nyt udrejsecenter til børnefamilier.

Ved udgangen af juli 2020 er der ikke flere børnefamilier på Udrejsecenter Sjælsmark, der ligger i Nordsjælland. (Foto: © Thomas Lekfeldt, Scanpix)

Der skal ikke længere bo børn på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor afviste asylansøgere bor.

Senest i april 2020 skal børnefamilierne tilbydes pladser på et nyt udrejsecenter.

Det er regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF enige om.

I aftalen er det nu blevet fastlagt, at placeringen for det nye udrejsecenter bliver præsenteret senest i december, og at familierne altså vil blive tilbudt flytning inden for de næste fem måneder.

- De skal have mulighed for at lave mad selv, de skal have mulighed for at have et rigtigt familieliv og et skoleliv. Det er helt afgørende, siger Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF.

- Det at være barn, det kræver, at du får tid til også at være sammen med familien og have nogle normale omstændigheder.

Enhedslisten: Unfair at det skulle tage så lang tid

Allerede under regeringsforhandlingerne i juni blev det nedskrevet i det såkaldte forståelsespapir, at børnefamilierne skulle ud af Sjælsmark. Enhedslisten kalder det "utilstedeligt" at det har taget så lang tid, før en endelig aftale er faldet på plads.

- Jeg har svært ved at forstå, at der skulle gå så lang tid, hvor familierne har måttet vente i uvished. Det er ganske enkelt utilstedeligt, børn skal slet ikke vokse op sådan et sted, siger Rosa Lund, der er udlændingeordfører for Enhedslisten.

Radikale Venstre er "utroligt lettede" over aftalen.

- Børn er børn, og børn skal ikke straffes for deres forældres forhold, siger partiets formand, Morten Østergaard.

Røde Kors har tidligere påvist massiv mistrivsel blandt børn på Sjælsmark, der viste, at de både led af søvnproblemer, havde mareridt mange nætter og nedsat appetit. Mange af dem havde alvorlige symptomer på psykiske lidelser.

Det nye center skal indrettes efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmanden.

Bedre forhold til skolebørn

Børnefamilierne med skolebørn kan blive boende og gøre skoleåret færdigt, før de flytter. De sidste familier vil være fraflyttet Sjælsmark senest ved udgangen af juli 2020.

Forholdene skal forbedres for de familier, der er der. Familierne skal blandt andet have mulighed for at "lave mad og indtage måltiderne i deres bolig eller i umiddelbar tilknytning hertil," mens der skal være fritidsklubber eller andre tilbud om aktiviteter til de større børn.

Det nye udrejsecenter skal ikke omringes med hegn, fordi det er utrygt og afskærer børnene fra deres venner, som ikke bor på centeret. Derudover lover partierne også, at der vil være mere fokus på "de allermest sårbare børn".

Artiklen er opdateret med udtalelser fra Radikale Venstre og Enhedslisten. DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Venstre, der ikke er vendt tilbage.