Slut med dobbeltuddannelser på statens regning

Hvis man har en forældet uddannelse eller et dårligt helbred, betaler staten fortsat for en ny uddannelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik før sommerferien en aftale om at skaffe lidt over 300 millioner kroner til ændringer i dagpengesystemet ved at sløjfe statsbetalt dobbeltuddannelse. (Foto: © Kim Haugaard, Scanpix)

Fra sommer næste år kan man ikke længere forvente, at staten betaler, hvis man vil uddanne sig videre på samme eller lavere niveau.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik før sommerferien en aftale om at skaffe lidt over 300 millioner kroner til ændringer i dagpengesystemet ved at sløjfe statsbetalt dobbeltuddannelse.

Torsdag er de tre partier blevet enige om, i hvilke særlige tilfælde staten stadig vil betale for uddannelse nummer to.

Partierne har opstillet tre undtagelser. Den første gælder personer, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan bruge deres uddannelse. Den anden undtagelse gælder personer, der har en forældet uddannelse.

Den sidste undtagelse, hvor staten altså fortsat vil betale, er på de konkrete uddannelser, hvor der er et særligt arbejdsmarkedsbehov.

- Jeg er rigtig glad for, at vi begrænser omfanget af dobbeltuddannelser og i stedet bruger pengene på et mere trygt dagpengesystem og mere kvalitet i uddannelserne, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V).

Begrænsningen af dobbeltuddannelse giver fra 2020 et årligt provenu på 427 millioner kroner. 308 af dem finansierer partiernes aftale om et nyt dagpengesystem fra sidste år.

De sidste lidt over 100 millioner kroner skal styrke kvaliteten på de videregående uddannelser.

Fakta Her vil staten betale for uddannelse nummer to

  • Helbred

  • Personer, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.

  • Undtagelse sker på baggrund af lægeerklæring og gælder både fysisk og psykisk sygdom og nedslidning.

  • Forældet uddannelse

  • Personer med en forældet videregående uddannelse

  • Undtagelse sker, hvis uddannelsen ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet i mindst fem år, eller hvor den oprindelige uddannelse er ændret væsentligt eller helt bortfaldet.

  • Mangel på arbejdskraft

  • Videregående uddannelser med et særligt arbejdsmarkedsbehov undtages, hvis optaget ikke er steget med mere end 50 procent i løbet af de seneste tre år, og uddannelsen ikke er dimensioneret - og:

  • Hvis nyuddannede har systematisk lav ledighed på mindst fem procentpoint under gennemsnittet - dog højest en ledighed på fem procent i syv ud af de seneste 10 år.

  • Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/