Slut med at gå til gruppeeksamen

Regeringen mener, at alle studerende har krav på at få en individuel karakter. Derfor afskaffes gruppeeksamen på langt de fleste uddannelser. Det vil stadig være tilladt at arbejde i grupper op til eksamen.

Studerende må godt forberede sig sammen. Men eksamen skal de klare alene. (Foto: DR © DR)

Alle studerende skal i fremtiden gå alene til eksamen. Regeringen har besluttet, at det kun i særlige tilfælde skal være tilladt at flere går til eksamen sammen, og den studerende vil altid have krav på at få en individuel vurdering.

- Eksamensbeviset tilhører den enkelte og derfor skal det afspejle den enkeltes viden og kompetence, siger undervisningsminister Bertel Haarder.

Gruppearbejde er fortsat tilladt

De studerende må godt forberede sig til eksamen i grupper. Men hvis der er lavet en fælles rapport, skal det fremgå, hvilke dele den enkelte studerende har udført.

- Vi har ønsket at sikre, at det er muligt for studerende at arbejde på en måde, der minder meget om, hvordan det sker på arbejdsmarkedet. Nemlig ved på den ene side at arbejde sammen med andre, for eksempel gennem projektarbejde og fælles eksamensforberedelse. Og på den anden side ved individuelle præstationer, hvor ansvaret er den enkeltes, som det er kendetegnende ved en ægte eksamen, siger videnskabsminister Helge Sander.

Gruppeeksamen er ikke noget problem

I folkeskolen blev gruppeprøverne afskaffet i sommer, og i gymnasiet er de blevet udfaset i forbindelse med en ny gymnasiereform. Nu fjernes gruppeeksamen altså på de øvrige uddannelser.

Formand for universitetsrektorerne Jens Oddershede fra Syddansk Universitet kalder ordningen for rimelig.

- Det er vigtigt, at den enkelte står til ansvar for sit eget produkt. For os er det afgørende, at man fortsat må arbejde i grupper med rapporter og projekter, og det lyder, som om forslaget tager højde for det, siger han.

Jens Oddershede mener dog ikke, at der er noget problem i, at de studerende går til gruppeeksamen.

Gruppeeksamen skal være helt afskaffet i 2007. Undtaget er for eksempel eksamen i korsang.

Ikke på ønskelisten

Regeringens begrundelse for at afskaffe gruppeeksamen er blandt andet, at erhvervslivet har brug for individuelle karakterer for de studerende.

Erhvervsorganisationen Dansk Handel & Service, hvis medlemmer er blandt de største aftagere af akademisk arbejdskraft, undrer sig.

- Vi synes, det er sært, at man afskaffer de kollektive eksamener, hvor man jo også hidtil har fået en individuel bedømmelse, siger chefkonsulent Jannik Linnemann.

Dansk Handel & Service er med på, at der er plads til forbedringer af de nuværende eksamensformer, men finder det drastisk helt at afskaffe muligheden for gruppeeksamener.

- Ude i de videnstunge virksomheder sidder man heller ikke i sin egen munkecelle og bliver testet. Her er det almindeligt, at man afleverer kollektivt og bliver testet sammen, siger Jannik Linnemann, der mener, at gruppeeksamener giver sociale og interpersonelle kompetencer, hvor man prøver sin egen faglighed af mod andres.

Et tilbageslag, siger studerende

Initiativet er et tilbageskridt til et mere firkantet og gammeldags uddannelsessystem, mener Det Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.

- Vi skal i den helt anden retning, siger studenterrådets formand Jesper Johansen.

- Vi skal arbejde mod et mere rummeligt og fleksibelt uddannelsessystem, hvis vi vil imødekomme den globale udfordring. Dette forslag er bestemt ikke et skridt i den rigtige retning. Det er et tilbageskridt – ikke et fremskridt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk