Social kontrol og ekstremisme skal bekæmpes allerede i børnehaven

Ny handlingsplan skal bekæmpe ekstremisme i dagtilbud, skoler og klubber.

I alt skal der bruges 32 millioner på at bekæmpe ekstremisme og social kontrol i dagtilbud, skoler og klubber. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Ekstremisme og radikalisering skal forebygges og bekæmpes allerede i en tidlig alder.

Sådan lyder det i et nyt udspil fra en række partier, der som et led i satspuljeforhandlinger har afsat 32 mio. kr. over de næste fire år til en række indsatser i landets dagtilbud, skoler, klubber og ungdomsuddannelser.

Konkret skal pengene blandt andet bruges på efteruddannelse af personalet, der er omkring børnene og de unge, så de er klædt på til at opfange signaler fra børn og unge, der er udsat for negativ social kontrol eller på vej i en ekstrem retning.

- Hvad enten det er piger, der undertrykkes hjemmefra og ikke har ret til at tage det tøj på, de ønsker, eller vælge den kæreste, de har lyst til. Eller om det er unge, hvor man er bekymret for, at de er på vej i en ekstrem retning. Så skal lærere og pædagoger vide, hvem man skal henvise til, hvordan man skal gribe ind, og hvordan kan man hjælpe dem videre, siger Ellen Trane Nørby (V), minister for børn, uddannelse og ligestilling.

Ud over efteruddannelse af personale skal der udvikles nye undervisningsforløb.

I Folkeskolen skal lærere blandt andet klædes bedre på til at kunne give eleverne et indblik i forskellige religioner og lære dem at forhold sig kritisk til dem.

Derudover bliver der oprettet et rejsende eksperthold i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der skal kunne rådgive og vejlede pædagoger, lærere og medarbejdere.

Initiativet er en del af regeringens samlede indsats mod parallelsamfund, som udlændingeminister Inger Støjberg (V) netop har fremlagt, som en delaftale i satspuljeforhandlingerne. Allerede i september luftede Inger Støjberg idéen om at bruge penge på området.

I det samlede udspil til 227,4 millioner kroner bliver der blandt andet oprettet et nyt videns- og rådgivningscenter til forebyggelse af radikalisering, og der afsættes penge til at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter og til exitforløb for personer, der er udsat for negativ social kontrol og ønsker at komme væk.

Bag aftalen står regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkepart, Liberal Alliance, Radikale, SF og de Konservative.

Facebook
Twitter