Socialdemokraterne vil gøre rige gymnasier fattigere

Socialdemokraterne vil reformere gymnasiernes taxameterordning, så rige gymnasiers overskud bliver mindre.

Gymnasier med ressourcestærke elever skal have færre penge end gymnasier med svage elever, foreslår tænketanken Cevea. (© Colourbox)

586 millioner kroner. Så stort var overskuddet hos de 30 rigeste gymnasier i Danmark i årene fra 2007 til 2011.

Det viser en ny undersøgelse fra centrum-venstre tænketanken, Cevea.

I 2007 blev der med gymnasiereformen indført et taxametersystem, som betyder, at hvert gymnasium får et bestemt beløb pr. elev og et bestemt beløb pr. elev, der gennemfører alle tre år og ender med en studentereksamen i hånden.

Det betyder, at det er gymnasier med ressourcestærke elever, der tjener mest, fordi de gymnasier oplever et lavere frafald.

Ny reform

Det skal der laves om på ved at indføre en ny reform af gymnasiernes taxameterordning, siger socialdemokraternes ungdomsuddannelsesordfører, Ane Halsboe-Jørgensen:

- Det har aldrig været meningen, at de penge, vi giver til uddannelse, skal puljes i store overskud. Vi skal indrette taksametersystemet, så vi får så mange unge med på vognen som overhovedet muligt, uanset om det er på et gymnasium eller en erhvervsuddannelse, siger hun til DR Nyheder.

Undervisningsminister Christine Antorini bekræfter over for Jyllands-Posten søndag, at regeringen undersøger en anden fordeling af pengene til ungdomsuddannelserne.

Social fordeling

Både i det almene gymnasium og på ungdomsuddannelserne generelt er billedet, at jo bedre elevernes forældre er uddannet, jo bedre går det for deres lokale skole, siger Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea:

- Når vi kigger på frafaldet, kan vi se, at det i meget høj grad er forklaret med, hvilken uddannelsesbaggrund forældrene har, siger han.

Cevea foreslår derfor muligheden for en social taxameterordning, der tager højde for elevernes baggrund.

Den ide bliver bakket op af Gymnasieskolernes Lærerforenings formand, Gorm Leschley, der mener, at pengene til gymnasierne skal fordeles bedre, så man sikrer, at de går til uddannelse.

Facebook
Twitter