Socialdemokratiet erkender: Lappeløsning for EU's skyld - ikke klimaets

Det gavner ikke klimaet, men gør EU tilfreds, når regeringen hæver kravet for biobrændstof.

"Den her et-årige lappeløsning løser ikke de udfordringer, vi står over for i vores transportsektor," erkender Socialdemokratiets klima- og energiordfører, Anne Paulin.

Fra den 1. januar skal benzinselskaber putte 7,6 procent biobrændstof i den benzin og diesel, der bliver solgt på tankstationer landet over. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, der bliver behandlet i Folketinget i dag.

Men kravet gælder kun et enkelt år. Så bliver det nemlig sænket til 5,75 procent, som er gældende i dag.

DR Nyheder ville gerne have talt med klimaminister Dan Jørgensen (S) om hans lovforslag. Det har ikke været muligt. I stedet har vi talt med Socialdemokratiets klima- og energiordfører, Anne Paulin, for at få en forklaring på, hvorfor kravet bliver hævet det ene år og sænket det næste.

- Når vi hæver kravet og kun gør det for et enkelt år, er det, fordi vi skal leve op til EU’s VE-direktiv. Det er en opgave, vi har overtaget fra den tidligere regering, som ikke formåede at få lavet en god aftale. Derfor er det lidt i 11. time, vi laver en midlertidig løsning, siger Anne Paulin.

Men hvad skal det gøre godt for? Det hjælper hverken klimaet eller branchen – så hvorfor overhovedet gøre det?

- Det er, fordi vi har en forpligtelse i forhold til EU, og det har vi tænkt os at leve op til. Jeg kan godt følge branchens kritik om, at man ønsker en mere langsigtet løsning, hvor der er fokus på reel CO2-fortrængning. Det er også det, vi gerne vil sætte i gang, så vi ikke skal lave en midlertidig løsning igen næste år.

Enhedslisten kritiserer, at I finder de 210 millioner kroner fra andre grønne puljer, som ville gøre reel gavn på CO2-udledningen. Så lovforslaget er faktisk kontraproduktivt. Hvad siger du til den kritik?

- Vi havde også gerne set, at vi ikke stod i den her situation nu. Det skyldes jo, at man ikke har udvist rettidig politisk omhu fra den tidligere regering. Men vi har besluttet os for, at vi selvfølgelig skal leve op til de aftaler, vi har lavet i EU.

Men hvorfor giver det mening at leve op til et direktiv, hvis man gør det på en måde, hvor det reelt ikke gavner CO2-udledningen?

- Når vi laver en aftale, er vi også nødt til at leve op til den. Men det betyder jo ikke, at vi har fundet en god løsning fremadrettet. Det skal vi i gang med, så vi sikrer en god løsning med fokus på reel CO2-fortrænging i transportsektoren.

Så du erkender, at Enhedslisten har ret i, at lovforslaget faktisk er skidt for CO2-regnskabet?

- Jeg kan godt forstå, at man rejser kritik af brugen af biobrændstoffer, for det er svært at finde hoved og hale i det. Og der er ingen tvivl om, at det, vi skal over på, det er de avancerede biobrændstoffer, som er de mest bæredygtige biobrændstoffer. Derfor er det vigtigt, at vi får lagt en langsigtet plan for, hvordan vi laver mere reel CO2-fortrængning i transportsektoren.

Så når kritikerne kalder det her for en molbo-løsning, hvad siger du så?

- Så vil jeg sige, at jeg godt kan følge dem i, at det her ikke ser superkønt ud. Det er aldrig godt, når man laver midlertidige løsninger, der kun gælder for et enkelt år. Derfor er vi meget fokuserede på, at det ikke bliver en situation, vi skal komme i igen.

Er det på plads, så vi ikke står her om et år igen?

- Ja, det satser vi da bestemt på – at vi ikke skal lave en midlertidig løsning igen. Vi er meget optagede af, hvordan vi får lavet en reel omstilling af transportsektoren med fokus på mindre CO2-udledning.

Hvorfor fortsætter I egentlig ikke bare det forhøjede krav? EU-direktivet kræver det kun i 2020, men I kunne jo godt selv vælge at sige, at det skal fortsætte fremover?

- Det er jo netop, fordi vi er interesserede i at finde en rigtig god løsning, hvor vi netop kan tage højde for den reelle bæredygtighed i de forskellige biobrændstoffer. Derfor er det vigtigt for os, at vi får en langsigtet plan, som reelt er god for klimaet.

Betyder det, at den her et-årige lappeløsning ikke reelt er god for klimaet?

- Ja, den her et-årige lappeløsning løser ikke de udfordringer, vi står over for i vores transportsektor. Men den gør, at vi kan leve op til EU’s VE-direktiv, som vi har sagt, at vi vil leve op til. Samtidig giver den mulighed for, at vi nu kan sætte os ned og lave en god løsning for, hvordan vi sikrer en reel CO2-fortrængning i transportsektoren.