Socialdemokratiet før dramatisk efterår: Topskattelettelser er en død sild med S-DF-alliance

INTERVIEW Socialdemokraterne kan sagtens gå med til flere udlændingestramninger i efteråret, fastslår politisk ordfører Nicolai Wammen. Partiet holder sommergruppemøde i dag.

Socialdemokratiet er i arbejdstøjet og går efter indflydelse i efterårets højspændte politiske forhandlinger, siger Nicolai Wammen (S). (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det er 17 år siden, at daværende S-formand og statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde de berømte ord om Dansk Folkeparti:

- Set med mine øjne: Stuerene bliver I aldrig.

Baggrunden var, at DF-formand Pia Kjærsgaard i kølvandet på ballade i Vollsmose foreslog, at en anden- eller måske tredje-generationsindvandrer og hele den pågældendes familie skulle hjemsendes i tilfælde af kriminalitet begået gentagne gange.

Siden er der løbet meget politisk vand under broen, og den seneste tid har Socialdemokraterne bevæget sig gevaldigt mod højre i udlændingepolitikken for at indgå aftaler med regeringen og DF.

Frem mod et højspændt politisk efterår med bunkevis af forhandlingsforløb på menuen erklærer det store oppositionsparti sig da også parat til i endnu højere grad at samarbejde med Dansk Folkeparti.

- Vi betragter Dansk Folkeparti som et parti ligesom alle andre. Men det er også et parti, der peger på Løkke som statsminister, og hvis der var valg i morgen, er en stemme på Dansk Folkeparti en stemme på, at Løkke fortsætter som statsminister, siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S):

- Men jeg tror, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er klar over, at der er områder, hvor vi kan arbejde sammen. Og det er vi parate til, hvis det bringer Danmark i den rigtige retning. Første test på det er de forhandlinger, der kommer i efteråret, siger han.

Ikke principielt imod skattelettelser

Her har Socialdemokratiet slået fast med syvtommersøm, at de ikke går med i en politisk aftale, hvor topskattelettelser indgår, imens Dansk Folkepart fortsat holder en dør på klem.

- Vi vil investere i uddannelse og efteruddannelse, der kan give nye værktøjer til dem, der allerede er ude på arbejdsmarkedet eller er udenfor, så vi sørger for, at der er mulighed for at bestride de job, der er om 15 år. At bruge 2,5 milliarder kroner om året på topskattelettelser til dem, der har de højest indkomster, er der ikke plads til.

- Hvis Danmarks største parti, S, sammen med Danmarks næststørste parti, DF, melder til Løkke, at der ikke bliver nogle topskattelettelser, så er det en død sild. Der har vi da en mulighed for at arbejde sammen og presse regeringen, siger Wammen.

Men hvad er det, der er så forfærdeligt ved topskattelettelser?

- Vi har ikke en principiel modstand mod at give skattelettelser. Og i den tidligere regering var vi også inde og være med til det som del af en stor pakke. Det gjorde vi dengang, fordi der var en række LO-arbejdere, der ramte loftet for topskatten.

- Der syntes vi, det var rimeligt at sætte loftet op. Når det er fuldt indfaset i 2022, er der langt færre, der skal betale topskat, end da vi lavede reformen. Det var vigtigt at gøre. Men fremadrettet synes vi, at man skal bruge pengene til velfærd og uddannelse og ikke topskattelettelser.

S: Én samlet aftale og ikke andet

Men fortalere for topskattelettelser siger, at det vil skabe øget vækst og flere penge til velfærd?

- Det er klogere at investere i et stærkt velfærdssamfund. Men også at vi uddanner dem, som har været på arbejdsmarkedet i en årrække eller står udenfor, så de kan få de værktøjer, som gør, at de kan bevare deres job i en international konkurrence. Derfor er det grundlæggende et forskelligt syn på, hvad der er mest fornuftigt at bruge et begrænset råderum på.

- Jeg tror, danskerne er dødtrætte af politikere, der lover guld og grønne skove og siger, at vi både kan levere skattelettelser og få bedre velfærd for de samme penge. Det holder ikke. Det er et meget klart og enkelt valg, der er i dansk politik lige nu: Vil DF støtte S i, at vi skal investere i velfærd og uddannelse i stedet for topskattelettelser? Eller bøjer DF sig for LA og V?

Så man kan slet ikke forestille sig, at S går med i en aftale, hvor der er lettet i topskatten?

- Nej, vi har meldt klart ud, at vi ikke mener, at det er det, der er brug for i Danmark, siger Nicolai Wammen.

Han understreger samtidig, at Socialdemokraterne ikke kommer til medvirke i en model i efteråret, hvor partiet eksempelvis hjælper regeringen med en erstatning for PSO-afgiften uden at have afgørende indflydelse på den samlede økonomiske politik.

Sagt med andre ord får Løkke ikke hjælp fra S til at finde en pose penge, som han efterfølgende kan tage med ind i et andet forhandlingslokale og bruge på topskattelettelser.

- Jeg tror da heller ikke selv, at regeringen har en forestilling om, at man kan sidde og lave alt det sure i det ene rum med nogle partier, og så det mere behagelige i et andet med nogle andre, siger Nicolai Wammen.

Klar til udlændingestramninger

Det forlyder, at regeringen kan ende med at bringe en forhøjelse af pensionsalderen og SU-besparelser i spil i efteråret for at skaffe et øget økonomisk råderum frem mod 2025 - et forslag, der bestemt ikke huer Socialdemokraterne.

- Jeg tror, at vi må tage tingene i den rigtige rækkefølge, og det er, at regeringen må komme med sit udspil. Når de har gjort det, må vi se, om der er noget, der er fornuftigt i det.

- I forhold til pensionsalder er der en gruppe mennesker, der allerede i dag skal være meget lang tid på arbejdsmarkedet. Vores udgangspunkt er ikke at ændre på pensionsalderen, siger Nicolai Wammen.

Anerkender I overhovedet behovet for reformer?

- Vi har meldt ud, at en uddannelses- og efteruddannelsesreform er vigtig. Det er helt afgørende for Danmark og vores konkurrenceevne at have nogle dygtige og veluddannede medarbejdere. Det er det, vi kan.

- Vi kommer aldrig til at få de laveste lønninger - heldigvis. Til gengæld har vi nogle af de dygtigste medarbejdere, men de er også i hård konkurrence med resten af verden.

Men I vil godt kunne gå med til flere udlændingestramninger?

- Vi har lavet stramninger sammen med regeringen og Dansk Folkeparti, fordi vi synes, det var fornuftigt i den situation, vi står i. Og vi er helt åbne over for at lave yderligere stramninger, hvis det er fornuftigt og giver god mening. Men vi er ikke med på symbolpolitik, og at Danmark skal træde ud af konventionerne, siger Nicolai Wammen.

Regeringens travle efterår:

2025-plan:

 • Regeringen vil – for at få råd til både skattelettelser og velfærd – til august fremlægge en såkaldt 2025-plan, hvor den vil redegøre for sine planer for at øge det økonomiske råderum.

Skatteforhandlinger:

 • Løkke har i regeringsgrundlaget gjort det til en ambition at sænke topskatten med fem procentpoint, men forhandlingerne blev til stor utilfredshed for Liberal Alliance udskudt fra foråret til efteråret.

 • Forklaringen var, asyl- og flygtningekrisen skulle under kontrol, før der kunne forhandles om skattelettelser.

PSO-afgiften skal afskaffes:

 • Det var regeringens helt klare ambition at forhandle finansieringen af den planlagte afskaffelse af PSO-afgiften på plads med en skattestigning inden sommerferien.

 • Men det måtte droppes, da DF-formand Kristian Thulesen Dahl klodsede bremserne. Han mener ikke, det giver mening, at regeringen beder om at hæve bundskatten nu, for så at gå ind i en diskussion om topskattelettelser i efteråret.

Parallelaftale om Europol:

 • Danmark forsøger at få en parallelaftale med EU i stand, så vi stadig kan være med i det europæiske politisamarbejde, Europol, selvom danskerne stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet ved EU-afstemningen i december sidste år.

 • Europol overgår snart til at blive overstatsligt samarbejde og kræver dermed en parallelaftale, hvis Danmark skal blive i samarbejdet.

Ejendomsvurderinger:

 • Endnu en politisk varm kartoffel er de skandaleramte ejendomsvurderinger.

 • Regeringen har meldt ud, at den vil indkalde til politiske forhandlinger til efteråret, hvor ejendomsskatterne skal forhandles som led i en samlet skattereform.

Finanslov og alt det andet:

 • Oven i hatten skal Venstre-regeringen også have styr på finansloven for 2017.

 • Sidste års finanslovsforhandlinger, hvor udviklingsbistanden holdt for, politiet blev tilgodeset, boligejere og bilkøbere fik bonusser, og de ældre fik en check på et pænt beløb, blev et langstrakt forløb.

Facebook
Twitter